حج در کلام امام خمینی (ره)

حج بعنوان یک از ارکان اصلی اسلام است که باید فسفه واقعی آن شناخته و تبیین شود و محور تفاهم و تحکیم برادری و همبستگی میان مسلمانان قرار گیرد.

حج يكي از اركان اصلي اسلام است كه التزام به همه آداب، شرايط و احكام فردي و اجتماعي آن مي تواند منافع فراواني براي مسلمين داشته باشد. حضرت امام خميني (رض) كه احياكننده حج ابراهيمي است در رابطه با تبيين حج ابراهيمي، بزرگ ترين مساله در عرصه حج را غريب و مهجور ماندن، حج از جهات معنوي به ويژه بعد سياسي و اجتماعي مي داند و مي فرمايد: بزرگ ترين درد جوامع اسلامي اين است كه هنوز فلسفه واقعي بسياري از احكام الهي را درك نكرده اند و حج با آن همه راز و عظمتي كه دارد، هنوز به صورت يك عبادت خشك و يك حركت بي حاصل و بي ثمر باقي مانده است. مسلماً حج بي روح و بي تحرك و قيام، حج بي برائت و بي وحدت و حجي كه از آن هدم كفر و شرك برنيايد حج نيست. جملات زيراز بيانات رهبر كبير انقلاب اسلامي در موضوع حج استخراج شده است: - حج تنظيم و تمرين ، و تشكل اين زندگي توحيدي است. حج عرصه نمايش ، و آيينه سنجش استعدادها و توان مادي ومعنوي مسلمانان است . - يكي از مهمات فلسفه حج ، ايجاد تفاهم و تحكيم برادري بين مسلمين است. - بيتي كه براي قيام تاسيس شده است، آن هم قيام للناس، پس بايد براي همين مقصد بزرگ در آن اجتماع نمود. - اين بيت معظم ، براي ناس و قيام ناس بنا شده است . - همه مسلمانان بايد در تجديد حيات حج و قرآن كريم ، و بازگرداندن اين دو ، به صحنه هاي زندگي شان كوشش كنند . - حج بي روح و تحرك و قيام ، حج بي برائت ، حج بي وحدت ، و حجي كه از آن هدم كفر و شرك بر نيايد ، حج نيست . - ان شاءالله ، ما نخواهيم گذاشت از كعبه و حج ، اين منبر بزرگي كه بر بلنداي بام انسانيت بايد صداي مظلومان را به همه عالم منعكس سازد ، و آواي توحيد را طنين اندازد ، صداي سازش با آمريكا و شوروي و كفر و شرك نواخته شود . - در مكه مكرمه بتها را بشكنيم ، و شياطين را كه در راس آنها شيطان بزرگ است ، در عقبات رمي كنيم و طرد نماييم ، تا حج خليل الله ، حبيب الله و ولي الله ،مهدي عزيز را به جا آورده باشيم. - اين پدر توحيد و بت شكن جهان ، به ما و همه انسانها آموخت كه قرباني در راه خدا، پيش از آن كه جنبه توحيدي وعبادي داشته باشد ، جنبه هاي سياسي و ارزشهاي اجتماعي دارد. - اي گويندگان ! نويسندگان ! در اجتماعات بزرگ، عرفات و مشعر و منا ، مكه معظمه ومدينه منوره ، مسائل اجتماعي و سياسي مناطق خود را به گوش برادران ايماني برسانيد ، و از هم طلب نصرت كنيد . - مسلمين اگر حج را پيدا كنند ، آن سياستي كه در حج به كار رفته است از طرف اسلام ، همان را پيدا كنند كافي است براي اين كه استقلال خودشان را پيدا كنند . - اعلان برائت از مشركان ، از اركان توحيدي و واجبات سياسي حج است كه بايد در ايام حج به صورت تظاهرات و راهپيمايي ، با صلابت و شكوه هر چه بيشتر و بهتر برگزار شود . - فرياد برائت از مشركان ، مخصوص به زمان خاص نيست ، اين دستور است و جاويد . - حج از آن روزي كه تولد پيدا كرده ، اهميت بُعد سياسي اش كمتر از بعد عبادي اش نيست.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران