سومین روز رمی جمرات در منا گزارش تصویری

درسومین روز رمی جمرات در منا ، جمره کبری شاهد ازدحام بیشتر جمعیت بود.

بيش از دو ميليون زائر در روز دوازدهم ذي الحجه رمي جمرات سه گانه ( صغري، وسطي و كبري ) را از بعد ازطلوع آفتاب امروز (يكشنبه) آغاز كردند. ازدحام جمعيت حاجيان كشورهاي مختلف كه نداي الله اكبرشان در فضا شنيده ميشد در ساعات اوليه رمي درجمره كبري ( آخرين جمره ) بيش از دور روز گذشته بود.حاجيان امروز فرصت دارند تا غروب آفتاب جمرات سه گانه را سنگباران كنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران