روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه روزسوم رمی جمرات درمنی؛

 حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه
روزسوم رمی جمرات درمنی؛

حضور بیش ازدومیلیون حاجی‬ در رمی جمرات سه گانه

همزمان با دوازدهم ذی الحجه بیش از دو میلیون حاجی امروز جمرات سه گانه در منی را رمی و این سرزمین را ترک کردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ، حجاج ايراني همگام با بيش از دوميليون حاجي از سراسر جهان امروزيكشنبه پس از آخرين رمي جمرات از مني به سلامت به مكه مكرمه بازگشتند. آقاي حميد محمدي رئيس سازمان حج و زيارت در خصوص رمي جمرات در روز دوازدهم ذي الحجه گفت: حجاج ايران روز يكشنبه در دو بخش به جمرات عزيمت كردند؛ بخش اول از بعد از طلوع آفتاب تا ده و سي دقيقه امروز رمي انجام دادند و بعد به خيمه هاي خود بازگشتند و بعد از اذان ظهر با اتوبوس به هتل محل اقامت خود منتقل شدند. آقاي محمدي با اشاره به حضور حدود 15 هزار زائر اهل سنت در حج امسال افزود: بخش دوم كاروان هايي بودند كه از ساعت دو بعد از ظهر امروز به جمرات عزيمت كردند كه اكثر اين گروه را حجاج اهل سنت كشورمان تشكيل مي دهند. 86 هزارو 300 حاجي ايراني كه ازروزچهارشنبه گذشته مكه را ترك كرده بودند ، امروز با رمي جمرات سه گانه (اولي ، وسطي و كبري) يكي ديگر از مناسك حج را به جاي آوردند . زائران درسه روز اخير ۴۹ سنگ ريزه به طرف شيطان پرتاب كردند. حجاج ايراني امروزپس از استقرار در هتل هاي خود آماده مي شوند تا ادامه اعمال حج را به جاي آورند. گفتني است حجاج مي توانند ادامه اعمال حج يعني دو طواف زيارت و نساء و نمازهاي آن و سعي بين صفا و مروه را به مرور تا پايان ماه ذي حجه به جاي آورند البته برخي از حجاج ظرف دو شب گذشته اين اعمال را انجام دادند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران