پزشکان ایرانی در خدمت ضیوف الرحمن گزارش تصویری

570 نفر کادر پزشکی و درمانی با استقرار در درمانگاهها و بیمارستان های ایرانیان در سرزمین وحی در خدمات زایران ایرانی بیت الله الحرام هستند

عكاس : محمد رضا عليمددي
نظرات کاربران