کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند   گزارش تصویری

کودکانی که پروانه وار به دور کعبه طواف می کنند گزارش تصویری

یکی از جلوه های چشم نواز طواف به دور خانه خدا حضور کودکانی به همراه والدین خود است که پروانه وار به دور کعبه معظمه می گردند .

عكاس : محمد رضا علي مددي
مطالب مرتبط

نظرات کاربران