یادداشت؛

هولوکاست مسلمانان میانمار؛ ارمغان اومانیسم در افراط گرایی و اسلام ستیزی

لزوم محکومیت عاملان کشتار و هولوکاست مسلمانان مظلوم میانمار از سوی همۀ دولت های بین المللی به ویژه جوامع اسلامی هم چنین ضرورت حمایت همه جانبه جوامع بشری به ویژه دولت ها و ملت های اسلامی از مسلمانان مظلوم میانمار برای برون رفت از یک فاجعۀ عظیم انسانی بسیار حیاتی است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، حجت الاسلام و المسلمين محمد حسين مختاري؛ رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي و استاد سطوح عالي حوزه و دانشگاه در يادداشتي با محكوم كردن كشتار مسلمانان مظلوم ميانمار و جنايت عليه انسانيت در اين كشور بر ضرورت اتحاد جهان اسلام در مقابله با موج اسلام ستيزي گروه هاي افراطي اسلامي و غير اسلامي در نقاط مختلف جهان به ويژه در ميانمار و لزوم دشمن شناسي موثر در مبارزه بي امان با اهداف پليد قدرتهاي استكباري تأكيد كرد. اين يادداشت را در ادامه مي خوانيد: تراژدي كشتار وحشيانۀ مسلمانان مظلوم ميانمار توسط بودائيان متعصب ، كه با چراغ سبز دولت جنايتكار ميانمار و حمايت قدرت هاي استكباري به ويژه آمريكا صورت مي گيرد، آنچنان دهشتناك است كه قلب و روح همۀ انسان هاي آزاده را در جوامع بشري به شدت جريحه دار كرده است؛ ليكن قتل عام و مسلمان كشي آشكار، توسط بوداييان تندرو كه ابتدايي ترين اصول و قواعد انساني را به كما فرستاده اند در حقيقت ماهيت پوچ و توخالي مدعيان حقوق بشر را بيش از پيش براي جهانيان نمايان كرده است. استانداردهاي دوگانۀ غرب در مواجهه با نسل كشي، آپارتايد و افراط گرايي بديهي است سكوت غول هاي رسانه اي جهان در برابر اين جنايات عليه انسان هاي مظلوم، بي دفاع و بيگناه و به آتش كشيدن خانه هاي مسلمانان روهينگيايي ، تجاوز به زنان و كشتن كودكان، مصلوب كردن مردان مسلمان و آتش زدن زنده زنده آنها و محروميت قوم مسلمان روهينگيا به عنوان بزرگترين اقليت ميانمار از حقوق شهروندي، بار ديگر استانداردهاي دوگانۀ غرب را در مواجهه با نسل كشي، آپارتايد، افراط گرايي و تروريسم به تصوير كشيده است.رفتارهاي دوگانه غرب در قبال حوادثي همچون كشتار مسلمانان ميانمار شرم آور است شرم آور است كه كشتن يك حيوان در غرب با پروپاگانداي رسانه اي غرب محكوم مي شود اما دولت ها و رسانه هاي غربي در برابر پاك سازي نژادي تمام عيار در ميانمار روزۀ سكوت مي گيرند، لذا رفتارشناسي رسانه هاي بيگانه در مواجهه با تراژدي كشتار مسلمانان ميانمار و تعامل دو گانه غرب با حقوق بشر نشان مي دهد، همگرايي غرب و افراط گرايي در قالب بودائيسم را مي توان در راستاي راهبرد كلان غرب در اسلام هراسي و نابودي اسلام جستجو نمود. هم چنين ديگر گمانه زني ها مبني بر ثروت منابع انرژي در ميانمار ، و تشديد بي اعتنايي كشورهاي غربي نسبت به مسائل اين كشور و اكراه شديد رسانه هاي غربي صهيونيستي در بازنمايي افراط گرايي غير مسلمانان، در حالي كه ساليان طولاني بر طبل افراط گرايي مسلمانان كوبيده اند در جاي خود قابل توجه و تأمل است. هم گرايي انسان محوري در بودائيسم با اومانيسم غربي به راديكاليسم و خشونت گرايي در قالب اسلام ستيزي منتهي شده است لازم به ذكر است عليرغم آنكه در بودائيسم، آموزه هايي از قبيل «احكام پنجگانه اخلاقي» به چشم مي خورد كه بودائيان را از كشتن هر موجود زنده منع مي كند، ليكن نفوذ قدرت هاي شيطاني به ويژه آمريكا در منطقۀ جنوب شرق آسيا، و نيز هم گرايي انسان محوري در بودائيسم با اومانيسم غربي در نهايت به راديكاليسم و خشونت گرايي در قالب اسلام ستيزي و مسلمان كشي در كشورهاي بودايي هم چون ميانمار، منتهي شد . در تبيين اين مدعا بايد گفت امروز ردپاي بوديسم در آثار هنري جوامع غربي به ويژه سينماي هاليوود و ديگر محصولات ديجيتالي غرب به خوبي قابل مشاهده است، كه نشان دهندۀ برنامه ريزي هدفمند جوامع غربي درمقابله با موج گرايش جوامع غربي به اسلام و جايگزين سازي اومانيسم عرفاني سكولار همچون آئين بودا به جاي آموزه هاي اسلامي است. از سوي ديگر نهيليسم و پوچ گرايي مهمترين شاخصه در اومانيسم به شمار مي آيد كه در نهايت به خشونت آفريني نامحدود و بي بندوباري بي حدو حصر مي انجامد، لذا سكوت حاميان اصلي اسلام هراسي در مواجهه با كشتار مسلمانان در ميانمار و شباهت زائد الوصف فرهنگي كشورهاي بودايي هم چون تايلند در آن منطقه با جوامع غربي در ترويج فساد و فحشاء، در تلاقي حيرت انگيز ريشه هاي مشترك فكري اومانيسم غربي و اومانيسم بودايي بسيار معنادار است. ضرورت محكوميت عاملان هولوكاست مسلمانان ميانمار از سوي همۀ دولت هاي بين المللي به ويژه جوامع اسلامي با اين تفاسير بايد اذعان نمود لزوم محكوميت عاملان كشتار و هولوكاست مسلمانان ميانمار از سوي همۀ دولت هاي بين المللي به ويژه جوامع اسلامي به شدت احساس مي شود، هم چنين ضرورت حمايت همه جانبه جوامع بشري به ويژه دولت ها و ملت هاي اسلامي از مسلمانان مظلوم ميانمار براي برون رفت از يك فاجعۀ عظيم انساني بسيار حياتي است، به ويژه آنكه بدانيم خطر گسترش موج اسلام ستيزي ،ديگر كشورهاي اين منطقه را نيز تهديد مي كند. ايجاد افراط گرايي از جنس بودائيسم در دستور كار قدرت هاي شيطاني در خاتمه بايد گفت شكست خفت بار گروه هاي تروريستي تكفيري در عراق و سوريه، استيصال روز افزون قدرت هاي استكباري را موجب شده است. ليكن توطئه هاي حاميان اصلي تروريسم پاياني ندارد و در تازه ترين آن بحران سازي از سوي داعشيان بودائي در تكميل پازل اسلام ستيزي و ايجاد افراط گرايي از جنس بودائيسم كه در جنايت كم از داعش ندارد در دستور كار قدرت هاي شيطاني قرار گرفته است. لذا بايد بر ضرورت اتحاد جهان اسلام در مقابله با موج اسلام ستيزي گروه هاي افراطي اسلامي و غير اسلامي در نقاط مختلف جهان به ويژه در ميانمار تأكيد كرد و لزوم دشمن شناسي موثر در مبارزه بي امان با اهداف پليد قدرتهاي استكباري به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي به ويژه در منطقۀ جنوب شرقي آسيا را خواستار شد، كه در صورت تحقق اين مهم مي توان در راستاي احقاق حقوق مسلمانان مظلوم ميانمار و برون رفت از بحران سازي هاي قدرت هاي شيطاني گام نهاد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران