مقام معظم رهبری؛

دلیل عصبانیت و برآشفتگی ترامپ چیست؟

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از شکست آمریکا در تحقق آرمان نیل تا فرات رژیم صهیونیستی در کانال تلگرامی KHAMENEI.IR، منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني حج، رهبر معظم انقلاب فرمودند: "عصبانيّت به‌ خاطر اين است كه آمريكا يك نقشه‌اي براي اين منطقه‌ي غرب آسيا كه خودشان به آن ميگويند خاورميانه، داشته‌اند كه بر اساس آن يك مدّتي اسم «خاورميانه‌ي جديد» و خاورميانه بزرگ را آوردند. محور اصلي اين نقشه و قلب اين نقشه عبارت بود از سوريه، لبنان، عراق؛ اين سه كشور، سه محور و سه مركزي بودند كه اين نقشه بايد عمدتاً آنجاها پياده بشود؛ اينها ميخواستند كاري بكنند كه عراق، [اين] كشور تاريخي باعظمت، با اين‌همه افتخارات، تحت تسلّط صهيونيست‌ها و آمريكايي‌ها قرار بگيرد؛ سوريه مركز به اين مهمّي، كانون مقاومت در مقابل رژيم صهيونيستي، در واقع در اختيار رژيم صهيونيستي قراربگيرد؛ لبنان هم كه تكليفش معلوم است. اينها اين را ميخواستند و اين كار را ميخواستند انجام بدهند. دولتهايي در اين سه كشور بر سر كار بيايند كه تسليم مطلق و نوكر آمريكا باشند، هرچه آمريكا ميخواهد اطاعت كنند و براي او عمل بكنند. نتيجه چه خواهد شد؟ نتيجه اين است كه تمام اين منطقه ميشود پاانداز رژيم صهيونيستي و در اين منطقه همان از نيل تا فراتي كه آنها گفته بودند به يك شكلي تأمين خواهد شد، ولو نه به شكل سياست ظاهري، به شكل سلطه و نفوذ و تسلّط معنوي و واقعي. اين را ميخواستند انجام بدهند. حالا شما نگاه كنيد به واقعيّت، ببينيد واقعيّت با آنچه اينها ميخواستند چقدر فاصله دارد! لبنان را نگاه كنيد، نتوانستند هيچ غلطي بكنند؛ عراق را ملاحظه كنيد، درست عكس آنچه آنها خواستند انجام گرفت؛ سوريه را ملاحظه كنيد! البتّه در سوريه آمريكا و متّحدينش جنايتهاي زيادي كردند، دست اينها تا مِرفَق به خون مردم سوريه آلوده است؛ در اين شكّي نيست؛ داعش را راه انداختند، همين تكفيري‌ها -جبهةالنّصرة و امثال اينها را راه انداختند و مردم را به يك معنا قتل‌عام كردند، اين كار را كردند لكن نتوانستند پيش ببرند. امروز شما نگاه كنيد مسئله‌ي داعش، موضوع داعش درواقع دارد به پايان ميرسد، تكفيري‌ها به‌طور‌كامل منزوي هستند، و درست نقطه‌ي مقابل آنچه آمريكا ميخواسته تحقّق پيدا كرده. مسئله اين است، دعوا اين است. شنيديد نطق ابلهانه رئيس جمهور امريكا را در سازمان ملل نشاندهنده اين است كه هم عصباني اند هم درمانده اند و هم از نظر فكري دچار عقب ماندگي و سبك مغزي اند و اين هر سه چيز را اين نظق نشان داد".
مطالب مرتبط

نظرات کاربران