دو قطعه از سینه زنی حضرت علی اکبر در شب هشتم محرم فیلم

دو قطعه از سینه زنی زائران برای حضرت علی اکبر علیه السلام توسط حاج علی صادقی در خیمه گاه حسینی با حضور با شکوه زائران در ذیل می آید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران