فراخوان مقاله برای نشریه علمی-ترویجی "میقات حج"

نشریه علمی-ترویجی میقات حج از عموم پژوهشگران برای ارسال مقاله دعوت به همکاری کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، فصلنامه علمي-ترويجي "ميقات حج" از مقالات و تحقيقات وزين انديشمندان و فرهيختگان استقبال مي‌كند. همچنين پس از تأييد علمي مقاله، گواهي تأييد مقاله صادر خواهد شد. ارسال مقالات از طريق سامانه نشريه ميقات حج به نشاني زير: miqat.hajj.ir
مطالب مرتبط

نظرات کاربران