همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند  فیلم
همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام

امروز زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند فیلم

امروز همزمان با سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام زنان به یاد زنان بنی اسد در قالب دسته های پیاده عزا به کربلا آمدند و هروله کنان بر سر و سینه زدند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران