طرح های جدید هند برای محدود کردن حج

هند قصد دارد یارانه پرداختی به زائران حج را از سال 2018 لغو کرده و در انجام پروازهای حج نیز محدودیت هایی ایجاد کند.

به گزارش روزنامه هندوستان تايمز در روز شنبه به نقل از منابع خبري، كميته ويژه سياست گذاري حج براي سالهاي 2018 تا 2022همچنين پيشنهاد كرده است زناني كه بالاي 45 سال دارند بتوانند در گروههاي حداقل چهار نفره بدون الزام حضور هيچ محرمي به سرزمين وحي سفر كنند. در پيش نويس برنامه هاي اين كميته همچنين به كاهش تعداد نقاط پروازهاي حج اشاره شده و پيشنهاد شده است نقاطي كه پروازهاي حج از آنها انجام مي شوند از 21 مورد فعلي به نه مورد تقليل يابند. پيش نويس برنامه هاي جديد در پاسخ به تقاضاي يك دادگاه عالي در سال 2012 مبني بر لغو يارانه هاي تسهيلاتي حج تا سال 2022 تدوين شده است. طرح هاي پيشنهادي اين كميته لازم است قبل از اجرا به تصويب وزارتخانه هاي مربوطه برسد. يك منبع خبري ادعا كرد بودجه حاصله از صرفه جويي در ارائه يارانه ها براي توانمندي مسلمانان و بهبود جامعه آنان به كار گرفته خواهد شد. سهميه حجاج هند براي سفر به عربستان صدوهفتاد هزار نفر مي باشد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران