چهارهزار فرشته گرد مزار سیدالشهدا(ع) زاری می‌کنند

چهار هزار فرشته ی ژولیده و غبارآلود نزد قبر امام حسین (علیه السلام) تا روز قیامت بر آن حضرت می گریند.

پايگاه اطلاع رساني حج: امام صادق (عليه السلام) فرمود : چهار هزار فرشته ي ژوليده و غبارآلود نزد قبر امام حسين (عليه السلام) تا روز قيامت بر آن حضرت مي گريند كه رئيس آنها فرشته اي است كه به او منصور گفته مي شود و هيچ زايري ، آن بزرگوار را زيارت نمي كند جز اين كه آن فرشتگان به استقبالش مي آيند و هيچ زايري با آن حضرت وداع نمي كند ، جز اين كه آن فرشتگان ، او را بدرقه مي نمايند و هيچ زايري مريض نمي شود جز اين كه آن فرشتگان از او عيادت مي نمايند و هيچ زايري نمي ميرد ، جز اين كه آن ملائكه بر جنازه اش نماز مي خوانند و براي او بعد از مرگش آمرزش مي طلبند. كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 267 معاوية بن وهب گفت : ( امام صادق عليه السلام به من فرمود : زيارت قبر امام حسين (عليه السلام) را به خاطر ترس ، ترك نكن ؛ زيرا كسي كه زيارت آن حضرت را ترك نمايد ، آن قدر دچار حسرت شود كه آرزو نمايد اي كاش قبر آن حضرت نزد او مي بود.( تا مي توانست زياد آن حضرت را زيارت كند).آيا دوست نداري كه خداوند متعال شخص تو را در ميان كساني كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) و علي و فاطمه و امامان عليهم السلام براي آنها دعا مي كنند ، ببيند؟). كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 261 امام صادق (عليه السلام) فرمود : ( خداوند تعالي هفتاد هزار فرشته ي ژوليده و غبار آلود بر قبر حسين (عليه السلام) گمارد كه تا روز قيامت بر آن حضرت گريه مي كنند و نزد آن قبر ، نماز مي خوانند ، يك نماز از نمازهاي يكي از آنها ، برابر هزار نماز از نمازهاي آدميان است كه ثواب و اجر نمازشان براي زائر قبر آن حضرت (عليه السلام) مي باشد). كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 273 محمد بن مسلم در حديثي طولاني گفت : ابوجعفر محمد بن علي (عليه السلام) به من فرمود : آيا به زيارت قبر حسين (عليه السلام) مي روي ؟ عرض كردم : آري ، با ترس و بيم.حضرت فرمود : هرچه در زيارت ، سختي و ترس بيشتر باشد ، ثواب در آن به اندازه ي آن خوف خواهد بود.و هركه در راه آمدنش به سوي قبر بترسد ، خداوند تعالي او را در روز قيامت ؛ يعني روزي كه مردم در حضور پروردگار عالميان به پا مي خيزند (سوره مطفّفين آيه 6 با استفاده از ترجمه ي الهي قمشه اي-مترجم-) از ترس ، در امان نگه مي دارد و با آمرزش بر مي گردد و فرشتگان بر او سلام مي كنند و پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) او را زيارت مي نمايد و برايش دعا مي فرمايد و با فضل و نعمتي از جانب خداوند متعال بر مي گردد و هيچ امر بدي به او نمي رسد و پيرو خشنودي خداوند متعال مي باشد....اقتباس از آيه ي 174 سوره آل عمران است-مترجم-. كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 287 عبدالله بن هلال گفت : ( به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم : جانم به قربانت ! كمترين چيزي كه براي زاير قبر حسين عليه السلام مي باشد چيست ؟ آن حضرت به من فرمود : اي عبدالله ! كمترين چيزي كه براي او مي باشد اين است كه خداوند متعال او و اهلش را حفظ مي فرمايد تا او را به نزد اهلش برگرداند و هنگامي كه روز قيامت باشد ، خداوند متعال نگهبان اوست ). كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 303 عبدالله طحّان گفت : ( از امام صادق (عليه السلام) شنيدم كه مي فرمود : روز قيامت همه آرزو مي كنند كه از زوّار حسين (عليه السلام) باشند ؛ زيرا آنچه با زوّار امام حسين (عليه السلام) به خاطر عزّت و بزرگواري آنها نزد خداوند انجام مي شود ، مي بينند ). كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 307 عبدالله بن زراره گفت : از امام صادق (عليه السلام) شنيدم كه مي فرمود : زوّار امام حسين (عليه السلام) روز قيامت بر مردم برتري دارند.عرض كردم : برتري آنها چيست ؟ حضرت فرمود : چهل سال پيش از مردم وارد بهشت مي شوند در حالي كه بقيه ي مردم در حساب و موقف هستند. كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 313 امام صادق (عليه السلام) فرمود : هركه امام حسين (عليه السلام) را زيارت كند و عارف به حقّ آن حضرت باشد و از آن بزرگوار پيروي كند ، گناهان گذشته و آينده اش آمرزيده مي شود. كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 315 امام صادق (عليه السلام) فرمود : هركه امام حسين (عليه السلام) را با نيّت الهي - نه با فرح زياد و نه با سركشي و نه براي اين كه مردم آن را ببينند و بشنوند - زيارت كند ، گناهانش از صحيفه ي اعمالش محو مي شود و پاك مي گردد ، همان گونه كه لباس با آب پاك مي شود و چركي بر آن باقي نمي ماند و براي او در برابر هرگامي حجّي نوشته مي شود و هرگاه قدمي برمي دارد ، عمره اي نوشته مي شود. كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 328 امام صادق (عليه السلام) فرمود : از محبوبترين اعمال نزد خداوند متعال زيارت قبر حسين (عليه السلام) است و افضل اعمال نزد خداوند ، شاد كردن مؤمن است ؛ و نزديكترين حالات بنده به خداوند متعال در حالي است كه او ساجد و گريان است. كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 333 امام صادق (عليه السلام) فرمود : خداوند تعالي چهارهزار فرشته ي ژوليده و غبارآلود را بر قبر حسين (عليه السلام) گمارد و آنها پيوسته از طلوع فجر تا ظهر بر آن حضرت مي گريند ، سپس زماني كه ظهر فرا مي رسد ، چهارهزار فرشته فرود مي آيند و چهارهزار فرشته بالا مي روند و پيوسته بر آن بزرگوار مي گريند تا اين كه فجر طلوع كند و آنها نزد زاير آن حضرت حاضر مي شوند و او را بدرقه مي كنند تا به خانواده اش برسد و هنگامي كه مريض مي شود ، از او عيادت مي نمايند و هنگامي كه بميرد براي او دعا مي نمايند. كامِلُ الزيارات ابن قولويه قمي (رضوان الله تعالي عليه) ترجمه امير وكيليان صفحه 428
مطالب مرتبط

نظرات کاربران