آگاهی‌هایی درباره حضور شیعیان در مدینه

نویسنده : رسول جعفریان

مقاله «آگاهي هايي در بارة نفوذ شيعيان امامي در مدينة منوره» در نودو نهمين شماره فصلنامه ميقات حج به چاپ رسيد. در اين مقاله مي خوانيم: مدينة منوره از اواخر قرن دوم و به­طور رسمي از قرن چهارم، در اختيار سادات بود‌كه اصطلاحاً به آنان «شرفا» مي­گفتند. اين گروه از سادات غالباً تمايلات شيعي داشتند، اما به دليل تسلط عباسيان، گاهي به تقيه روي آورده وگاه مذهب سني را اختيار مي­كردند اما به دليل وابستگي­هاي خانوادگي، تمايلات شيعي داشتند. در دورة تسلط فاطميان، آنها به­طور آشكار مذهب شيعي داشتند. با سقوط فاطميان و روي كار آمدن ايوبيان و سپس مماليك، فشار بر روي اشراف بيشتر شد. اين زمان، شهر دو گروه «مقيم» و «مجاور» داشت؛ مجاوران از بيرون مي­آمدند و غالباً سني بودند، افراد مقيم شيعه بوده و از اشراف حمايت مي­كردند. مجادله ميان اين دو گروه ادامه يافت. در نيمة اول قرن هشتم هجري، همين منازعه وجود داشت‌كه كتاب «نصحيةالمشاور و تعزية المجاور» آينة تمام نماي اين نزاع بين دو گروه مزبور است. براي مطالعه متن كامل مقاله اينجا را كليك نماييد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران