انگشت نگاری ازاتباع مصری برای دریافت روادید حج و عمره

سفارت عربستان در قاهره شرط صدور روادید حج و عمره را انگشت نگاری و تصویر برداری از چهره اتباع مصری اعلام کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از خبرگزاري (د.ب.أ) قاهره، سفارت عربستان در قاهره اعلام كرد از 19 نوامبر (28آبان ماه) 2017ميلادي سيستم ثبت ويژگيهاي متقاضيان دريافت رواديد حج و عمره شامل اثر انگشت و تصوير چهره متقاضي را براي كليه متقاضيان اجرا خواهد كرد. در اطلاعيه اين سفارتخانه از كليه متقاضيان دريافت رواديد حج و عمره خواسته شده است كه براي ثبت اطلاعات مذكوربه مراكز خدمات رواديد و ويژگيهاي حياتي وابسته به شركت تسهيل (V.F.S) مراجعه كنند. هزينه ثبت اين اطلاعات مبلغ 5/4 دلار ذكر و تصريح شده است : اثر انگشت اخذ شده بايد با اثر انگشت مندرج در گذرنامه متقاضي مطابقت داشته باشد. در اين اطلاعيه آمده است : گروههاي سني كمتر از 12 سال و بيشتر از 70 سال و دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خاص لازم نيست كه اين اطلاعات (اثر انگشت و تصوير چهره) را ثبت كنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران