حجت الاسلام والمسلمین مبلغی:

کلان بودن اربعین شعارهای خرد و اختلافی را پس می زند

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه حرکت اربعین به دلیل ذات و مؤلفه های تاریخی و اجتماعی خود، پذیرای شعارهای خُرد، اختلافی و بداخلاق نیست، گفت: ملت ها و دولت های مرتبط با این حرکت از این بابت باید خدا را شکر کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي در يادداشتي در تحليل حماسه عظيم پياده روي اربعين حسيني اظهار داشت: همه آن شعارهايي كه در آن بويي از تفرقه بين "شيعه با شيعه"، " شيعه با سني" و "مسلمانان با ديانت هاي ديگر" و يا قومي با قوم ديگر باشد، در حركت عظيم اربعين اضمحلال پذير است. وي خاطرنشان كرد: حماسه اربعين قدرت آن را دارد كه شعارهاي خرد را پس زده و آنها را به حاشيه براند واين مساله اگر تحت آموزش هاي كلان ديني و معرفتي قرار گيرد، شفاف تر و شتابان تر به جلو مي رود. رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيام هاي اربعين حسيني ادامه داد: اربعين، از آنجا كه يك حركت برآمده از عشق و اخلاق است مي تواند ابعاد انساني بيشتري پيدا كند. حجت الاسلام والمسلمين مبلغي گفت: مصداق هاي عشق و اخلاق در عاشورا زيادند از آن جمله عشق به ظلم ستيزي، ياري رساني به مظلوم، نصح و دلسوزي، احسان و ... كه اموري انساني هستند و زمين و زمان نمي شناسند و همه زماني و همه مكاني هستند. وي ادامه داد: نگاه هاي كلان، اساسي و فوق مسائل خرد در اربعين كه معطوف به اخلاق و امت محوري اسلامي است، بايد در تعامل ها، تصميم ها و سطوح ارتباطي از سوي مردم، اقوام و مذاهب مرتبط به اربعين به خوبي رعايت گردد. ريشه هاي تاريخي اربعين عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه اربعين سنتي ريشه دار در تاريخ است، گفت: اين پديده بزرگ و اجتماعي در طول تاريخ در قالب راهپيمايي و زيارت وجود داشته است ولي امروزه به دليل جهاني شدن، وضعيتي رسانه اي، تصاعدي، تراكمي و تكاملي پيدا كرده است به گونه اي كه هر سال باشكوه تر از سال قبل برگزار مي گردد. حجت الاسلام والمسلمين مبلغي بيان داشت: ممكن است برخي از رسانه هاي جهاني بخواهند اربعين را كم اهميت نشان دهند ولي راهپيمايي اربعين زمان، امري مكشوف و عيان بوده و قابل كتمان نيست، از اين جهت اربعين يك امر فوق رسانه اي است. جاذبه هاي اربعين وي با بيان اينكه اربعين به دليل فضاي جهاني شدن، قدرت جذب اقوام، گروه ها و قوميت هاي مختلف را دارد، گفت: اربعين قادر است به سرعت هر چه تمام، هويت ذيل خود را در جهت همگرايي تقويت كند و اقوام در ذيل خود را منسجم كند. حجت الاسلام والمسلمين مبلغي با اشاره به اين كه در فضاي جهاني شدن، رفتن به سمت اجتماع، اتحاديه و هويت ها، بسيار محل توجه ناظران بين المللي و جامعه شناسان قرار دارد، اظهار داشت: اربعين توانايي دارد بحث عرب و عجم را -كه برخي رسانه هاي جهاني آن را دستاويز خود قرار داده اند - در درون خود هضم و كمرنگ كند و در بين ملت ها ايجاد همگرايي نمايد. اربعين و عاشوراي حسيني رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي افزود: ما بايد نسبت به پيام هاي اربعين و نقشي كه در معادلات جهاني ايجاد مي كند حساس بوده و حساب ويژه اي باز كنيم، اربعين به دليل چسبندگي آن به قيام عاشورا و ارتباط تنگاتنگ با نهضت حسيني، نمي تواند پيامي جدا از آن حادثه داشته باشد. وي ادامه داد: در ذات عاشورا نگاه به امت نهادينه شده و بازشدن آغوش نهضت حسيني به روي حتي مسيحي با حفظ مسيحيت خود گشوده شده است و ذات، محتوا، ادبيات و تجربه هاي تاريخي آن تعصب قوميتي و مذهبي را برنمي تابد. حجت الاسلام والمسلمين مبلغي خاطرنشان كرد: اربعين به دليل ارتباط با حادثه عاشورا، به صورت ذاتي، هيچگونه تنشي را در امت نمي تواند ايجاد كند، بلكه فراتر، در صورت آگاه سازي و آموزش شركت كنندگان، مي تواند پشتوانه اي براي امت و وحدت امت اسلامي باشد. وي با اشاره به اينكه اربعين به عنوان يك ظرفيت مهم مي تواند به ظرفيت هاي امت اسلامي افزوده شود، گفت: اربعين مي تواند در اجتماع خود، بخشي از شعارها و محتواهاي پيراموني و رسانه اي آن، سيگنال هايي براي وحدت امت اسلامي و اصلاح اختلاف بين امت اسلامي و همزيستي بين آنها باشد. تطابق سازي اربعين و عاشورا حجت الاسلام والمسلمين مبلغي تصريح كرد: مطابق سازي اربعين با محتواي عاشورا جاي فراوني براي نظريه پردازي و كوشش دارد و اگر اين مهم بخواهد رخ دهد بايد ابتدا رابطه اربعين و عاشورا كه بخشي از آن به صورت ذاتي انجام مي گيرد و نياز به معرفت و شناخت دارد بايد اين حوزه، به دست نظريه پردازي سپرده شود. اربعين در مسير تبديل به يك ابر رسانه وي ادامه داد: اربعين براي عاشورا يك رسانه بزرگ است كه در حال تبديل شدن به يك ابررسانه است، اربعين آمده است تا واقعيت هاي مربوط به عاشورا را منعكس و با سپردن آن به دست تحليل، بازتحليل، تبيين و اعلام، مسير نفوذ و نهادي شدگي را براي عاشورا محقق سازد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران