آیت‌الله جوادی آملی: علم مرتبط با فعل و قول خدا دینی است

صاحب تفسیر تسنیم گفت: اگر علمی موضوعش وصف و توصیف فعل و قول خدا بود دینی است چه استادش کافر باشد و یا نباشد و بپذیرد و نپذیرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، آيت‌الله عبدالله جوادي آملي امروز در افتتاحيه كنگره بين‌المللي قرآن و علوم انساني گفت: سه مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد يكي اينكه علوم قرآن در مورد انسان فرع آن است كه ما علم ديني داشته باشيم و علم ديني نيز فرع بر آن است كه ما معرفت‌شناسي كامل داشته باشيم. وي افزود: كساني كه به معرفت‌شناسي حسي معتقد هستند دين را اصلا علمي نمي‌دانند؛ زيرا تنها پايه رد و قبول آنان تجربه است و غرب گرفتار اين معرفت‌شناسي حسي است. كسي كه معتقد است اگر چيزي ديده نشود، دين را علمي نمي‌داند و مي‌گويد افراد در اعتقاد به وحي و معاد آزاد هستند ولي قابل اثبات نيست، اين افراد در حد «نري الله جهرة ...» فكر مي‌كنند. اين مفسر قرآن بيان كرد: اين افراد ترس از خدا را علمي نمي‌دانند و مي‌گويند مار و عقرب ترس دارد؛ زيرا قابل اثبات است ولي ترس از سوسك، علمي نيست و جهنم و بهشت نيز اين طور است. وي افزود: معرفت‌شناسي حسي، كف معرفت است و بالاترين معرفت، عرفان و شهود است؛ پس اگر كسي دين را افيون و فسانه مي‌داند در اين وادي نمي‌توان حرفي از علم ديني زد پس ما قبل از آنكه ثابت كنيم علم ديني داريم بايد دين را ثابت كنيم. وي افزود: ما چون در كنار سفره قرآن هستيم بايد در اين قلمرو بحث كنيم كه علم ديني داريم يا نه و اگر داريم ثابت كنيم علم انسان‌شناسي ديني داريم يا خير و چون ما در كنار مائده قرآن هستيم قرآن فرموده كه هر چيزي مصداق شيء است مخلوق خداست. اين مفسر عنوان كرد: فقه و تفسير علم ديني است، زيرا از قول خدا سخن مي‌گويند و كلام چون از اسماء خدا بحث مي‌كند علم ديني است و زمين شناسي و هواشناسي و هرچه در ساختار آفرينش است چون آيه‌اي از آيات الهي است، علم ديني است و قبول و رد استاد نيز ملاك نيست. وي تاكيد كرد: كتاب صوت العدالة جرج جرداق، ديني است؛ زيرا در مورد عدالت و كلمات علي بحث مي‌كند، بنابراين اگر علمي موضوعش وصف و توصيف فعل و قول خدا بود ديني است چه استادش كافر باشد و يا نباشد و بپذيرد و نپذيرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران