اسلام ستیزی و نژاد پرستی ترامپ و حمایت شرم آور حکام عرب از او

تروریسم که ثبات و امنیت جهان را متزلزل کرده و جان بسیاری از انسان های بی گناه را گرفته است، یکی از نتایج اصلی حضور رهبران نژادپرستی چون ترامپ و مواضع نژادپرستانه و اسلام ستیز او علیه مسلمانان است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، روزنامه رأي اليوم در مقاله اي به بررسي مواضع نژادپرستانه و اسلام ستيز ترامپ عليه مسلمان پرداخت ونوشت: همين موضوع باعث مي شود پرسش هاي بيشماري در ذهن افكار عمومي مطرح شود: ترامپ و ابوبكر بغدادي چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ چرا حاكمان عرب در منطقه خليج فارس با صدها ميليارد دلار از ترامپ و نژاد پرستي او حمايت مي كنند؟ نژاد پرستي او چه تأثيري بر مسلمانان آمريكا خواهد داشت؟ «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا خدمت بي سابقه اي به گروه هاي افراطي ارائه داده است. او كه مدعي مبارزه با اين گروه هاي افراطي براي كاهش خطرات ناشي از آنهاست، توئيت هاي فراواني را عليه مسلمانان و تحريك خشونت عليه آنها مي گذارد. «ترامپ» به نژاد پرستي خود افتخار مي كند و گهگاهي بر آن تأكيد كرده و با شركاي افراطي و نژاد پرست خود در داخل آمريكا و يا اروپا جشن مي گيرد. البته اين موضوع براي ما غافلگير كننده نيست اما آنچه كه براي ما تعجب آورتر است استقبال سران و حكام عرب از اين رئيس جمهور و مشاركت در جنگ هاي او عليه مسلمانان است كه در صدر آنها آل سعود و آل خليفه جنايت هاي او را توجيه كرده و با كمك هاي ميلياردها دلاري چه از طريق معاملات سلاح و يا سرمايه گذاري هاي خارجي از او حمايت مي كنند. ترامپ نژاد پرستي و دشمني خود عليه عرب ها و مسلمانان را در طول مبارزات انتخاباتي و پس از تصدي پست رياست جمهوري آمريكا پنهان نكرد. نخستين تصميم او در اين راستا منع ورود شهروندان هفت كشور مسلمان به آمريكا بود. همچنين اگر نهادهاي آمريكائي نبودند، تا كنون با وضع قوانين جديد سه ميليون شهروند آمريكائي مسلمان را پس از سلب تابعيت آنها از كشور اخراج مي كرد. براي ما دردآور است كه مقامات ارشد اروپايي مثل «ترزا مي» نخست وزير انگليس و يا «جرمي كوربين» رهبر حزب مخالف كارگر به شدت از رئيس جمهور نژاد پرست امريكا و جنايت هاي او حمايت مي كنند حال آنكه مسئولين عرب و مسلمان سكوت اختيار كرده اند بلكه حتي آب به آسياب دشمن مي ريزند. ما از اين گرايش هاي نژادپرستانه و ظهور نازيسم جديد در آمريكا عليه برادران مسلمانمان در آمريكا مي ترسيم، زيرا امنيت و سلامت انها در خطر است و در معرض بسياري از آزار و اذيت ها و تروريسم آشكار و مخفي قرار دارند كه تنها گناه آنها اعتقاد به اسلام است. تروريسم كه ثبات و امنيت جهان را متزلزل كرده و جان بسياري از انسان هاي بي گناه را گرفته است، يكي از نتايج اصلي حضور رهبران نژادپرستي چون ترامپ و محيط نامناسب كشور آمريكاست. ما قصد مقايسه ترامپ و ابوبكر بغدادي سركرده داعش را نداريم، زيرا هر دو دست به قتل و كشتار مي زنند چه با موشك و چه با شمشير اما تفاوت اصلي كه بين اين دو وجود دارد اينكه ابوبكر بغدادي مدعي رهبري دولتي نيست كه ادعاي رهبري جهاني آزاد را داشته و در عين حال در امور كشورهاي عربي و اسلامي ديگر به بهانه دموكراسي و آزادي و حقوق بشر مداخله نظامي مي كند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران