نظرسنجی ایسپا از زائران ایرانی اربعین؛ پیاده روی اربعین تقویت وحدت میان مسلمانان

نتایج نظرسنجی ایسپا با موضوع «زیارت اربعین» که در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶ انجام شده بود، منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج از روابط عمومي ايسپا، طرح نظرسنجي از شركت كنندگان در راهپيمايي اربعين با پرسشگري از هزار و چهارصد نفر از افراد ۱۵ سال به بالا در كشور در تاريخ ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶ انجام شد. ۹۶ درصد زائران پياده روي اربعين كه به صورت زميني به كشور عراق رفته اند داراي ويزا بوده اند و ۴ درصد اعلام كرده اند ويزا نداشته اند. نظرسنجي ايسپا از زائران پياده روي اربعين امسال نشان مي دهد حدود ۹۰ درصد فرايند دريافت ويزا را آسان دانسته اند و حدود ۱۰ درصد فرايند اخذ ويزا را سخت توصيف كرده اند. همچنين يافته هاي نظرسنجي نشان مي دهد ۴۴ درصد از پاسخگويان امسال براي دفعه اول در پياده روي اربعين شركت كرده اند. ۸۱.۴ درصد زائران اربعين از مديريت مرزها توسط مسئولين داخلي كشور رضايت زياد داشته اند. ۴.۱ درصد رضايت كم داشته اند و ۱۴.۳ درصد رضايت متوسط داشته اند. ۹۱.۱ درصد پاسخگويان پذيرايي مردم عراق از زائران را خوب ارزيابي كرده اند. ۷.۱ درصد متوسط و ۱.۴ درصد نيز ضعيف ارزيابي كرده اند. ۰.۴ درصد نيز در اين زمينه اظهار نظر نكرده اند. ۷۷ درصد زائران پياده روي اربعين اعلام كرده اند سال آينده نيز در اين راهپيمايي شركت خواهند كرد. ۲۱ درصد گفته اند معلوم نيست و فقط يك درصد گفته اند شركت نخواهند كرد. حدود يك درصد هم پاسخ نداده اند. نزديك به ۸۲ درصد پاسخگويان نقش نيروهاي ايراني را در تامين امنيت عراق در اين ايام پررنگ ارزيابي كرده اند. حدود ۱۰ درصد معتقد بودند تا حدودي نقش داشتند و حدود ۸ درصد اين نقش را كمرنگ ارزيابي كرده اند. مهمترين مشكل زائران اربعين در سفر مسايل بهداشتي داخل كشور عراق بوده كه ۵۸ درصد به اين مورد اشاره كرده اند. عدم آشنايي به زبان عربي و مشكل اسكان در كشور عراق و حمل و نقل داخل كشور عراق مسايل بعدي بوده كه حدود ۱۱ درصد به هر كدام از اين موارد اشاره شده است. مهمترين پيام پياده روي اربعين از نظر ۳۵ درصد زائران، تقويت وحدت ميان مسلمانان بوده است. نمايش عظمت اسلام در مقابل دشمنان با ۲۱ درصد، نزديك بودن ظهور امام زمان با ۱۸ درصد، اهميت زيارت امام حسين با ۱۳ درصد و مظلوميت كاروان اسراي كربلا با ۹ درصد در رتبه هاي بعدي جاي گرفته است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران