بسیج همکاران حج وزیارت و بعثه درخراسان برای خدمت به زائران امام رضا علیه السلام

همکاران حج وزیارت و بعثه درخراسان برای خدمت به زائران امام رضا علیه السلام امسال بسیج شدند.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاعه رساني حج از مشهد ، ارائه خدمات فرهنگي به زائران امام رضا دركنار سايرخدمات به نحو مطلوب صورت گرفت . بنابراين گزارش، اهم فعاليتهاي انجام شده عبارتند از: فراخوان از روحانيون حج و عتبات و معينه هاي حج. برگزاري كارگاه يكروزه توجيهي روحانيون و توزيع آنها در مراكز اسكان اعلام شده. دعوت از راويان مركز آموزش بعثه قم و اعزام سه گروه از راويان.. نظارت كامل بر كار روحانيون و معينه هاي مستقر در مراكز اسكان. برگزاري سه نوبت نماز جماعت درمراكز و سخنراني بين صلواتين و مسابقات، كارگروه كودك و.... تشكيل حلقات معرفت افزايي در طول روز و تا آخر شب معينه ها براي خواهران و روحانيون براي برادران) . در همه مراكز راويان دعوت شده از قم، برنامه مسير حركت امام رضا عليه السلام را به صورت تصويري بگونه جذابي ارائه كرده اند. اين گزارش حاكي است تعداد كل روحانيون و معينه هاي درخدمت زائران امام رئوف دقيقاً 51 نفر بوده اند كه به مدت 4 روز خدمات تبليغي صورت گرفته است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران