آیت‌الله‌ جوادی آملی عنوان کرد:

تبیین نسبت میان پاداش بهشتیان و جزای جهنمی‌ها با اعمال آنان

مفسر قرآن کریم با بیان اینکه پاداش بهشتیان به اذن الهی بدون حساب و کتاب است، تاکید کرد: قرآن در مورد جهنمی‌ها نیز فرمود که به میزان گناهشان، عذاب خواهند شد، ولی این دلیل بر اینکه ممکن است کمتر عذاب ببینند هم نیست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از ايكنا، آيت‌الله‌ جوادي آملي ۲۰ آذرماه در جلسه تفسير در مسجد اعظم گفت: خوف داراي درجاتي است كه هم مقربان داراي اين صفت هستند و هم اصحاب يمين، بنابراين ظاهر آيات از آيه ۴۶ به بعد الرحمان با هم تنافي ندارد، بنابراين اصحاب يمين مشمول جنتان و مقربين مشمول ذواتا افنان و ... هستند. وي با بيان اينكه اختلاف در آفرينش بسيار خوب است ولي اين اختلاف به معناي فوت شدن چيزي و ايجاد خلا در آفرينش نيست، افزود: اختلاف، رحمت است و همين اختلاف در شب و روز و فصول و ... سبب پيدايش ميوه‌ها و ... مي‌شود. آيت‌الله جوادي آملي بيان كرد: اينكه قرآن تعبير دو جنت را براي مومنان به كار برده است به معناي دو جنت نيست بلكه مراد بيش از يك جنت است و مي‌تواند بيش از دو جنت نيز باشد كه نمونه‌هاي ديگري نيز در آيات ديگر داريم. اين مفسر قرآن اظهار كرد: اصل كلي قرآن اين است كه هر كسي ذره‌اي كار خوب كند نتيجه آن را خواهد ديد ولي در برخي موارد سخن از عشر امثال و سبع سنابل و ... است؛ يعني درست است كه اين تعابير به كار رفته ولي منظور اين نيست كه اگر كسي مالي انفاق كرد هفت مرتبه و ۷۰۰ برابر بيشتر مي بيند بلكه خدا واسع و عليم است و به هر كسي بخواهد بي مقدار مي بخشد كه به حساب در نمي‌آيد. اين مرجع تقليد عنوان كرد: مقربان در حال احتضار مورد احترام فرشتگان هستند و قبل از اينكه وارد قبر شوند با سلام و درود فرشتگان وارد جايگاه خود مي‌شوند كه در روايات داريم موقف ۵۰ هزار سال قيامت براي مومن، به اندازه يك نماز است البته براي جهنمي‌ها، به اندازه گناه، كيفر مي‌بينند البته ممكن است كمتر از آن هم باشد. وي افزود: اينكه قرآن فرمود جزاء وفاقا نه اينكه نمي‌تواند كمتر از جرم آنان باشد ولي حتما بيشتر از جرم آنان كيفر نخواهند ديد. اين مفسر با اشاره به تعبير مقعد صدق بيان كرد: كسي كه نيمه شب ذليلانه عبادت مي‌كند به او در قيامت اجازه نشستن نزد مليك مقتدر را مي‌دهند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران