بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تاکید بر حمایت از مسئله فلسطین

مجمع تقریب همچون گذشته و در راستای سیاستهای راهبردی و اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال قضیه فلسطین ، از هر گونه اقدامی که همگرایی و وحدت امت اسلامی را تقویت کند حمایت و پشتیبانی می نماید.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از(تنا)، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در بيانيه اي بر لزوم حمايت از مسئله فلسطين تاكيد كرد؛ در اين بيانيه آمده است: در شرايطي كه جهان عرب و جهان اسلام از وجود برخي از رهبران ناپخته، شرور و مغرور خود و همچنين از اقدامات تفرقه افكنانه و جنگ افروزانه آنان رنج مي برد و روساي دولت هاي خود را بيش از هر زمان ديگر با سران فاسد رژيم صهيونيستي اسرائيل همراه و همنوا مي بيند ؛ رئيس جمهور نامتعادل و سبك مغز آمريكا در قامت يك كارگزار تمام عيار رژيم صهيونيستي ظاهر شده و با گستاخي بيسابقه و اهانت آميز ،تصميم تحريك آميز و جنجالي خود را در اجرايي كردن قانون مصوب سال ۱۹۹۵ مبني بر اعلام قدس شريف به عنوان پايتخت رژيم جعلي و غاصب صهيونيستي اعلام مي نمايد. مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي همچنان كه در بيانيه پاياني سي و يكمين كنفرانس وحدت اسلامي تصريح نمود، اين اقدام رژيم آمريكا را مغاير تمامي اصول متعارف و ارزش هاي انساني و قواعد حقوقي و بين المللي مي داند و آنرا شديدا محكوم مي نمايد. مجمع تقريب همچنين اين اقدام نفرت انگيز و احمقانه را موجب تعميق وحدت و انسجام امت اسلامي، تقويت و اعتلاي جبهه مقاومت و زمينه ساز انتفاضه اي فراگير نه تنها در سرزمين هاي اشغالي فلسطين بلكه در سراسر جهان اسلام مي داند كه يقينا فروپاشي و اضمحلال پيش از موعد اين رژيم جعلي را نويد مي دهد. اين مجمع همچون گذشته و در راستاي سياستهاي راهبردي و اصولي جمهوري اسلامي ايران در قبال قضيه فلسطين ، از هر گونه اقدامي كه همگرايي و وحدت امت اسلامي را تقويت كرده و جبهه مقاومت را در مبارزه با سياست هاي نظام سلطه به رهبري آمريكا و صهيونيزم بين الملل ياري رساند، قويا حمايت و پشتيباني مي نمايد .
مطالب مرتبط

نظرات کاربران