عراق شبکه خطوط انتقال نفت داخلی و صادراتی ایجاد می کند

وزیر نفت عراق گفت که کشورش ایجاد یک شبکه فراگیر لوله نفت در داخل و نیز برای صادرات این ماده فسیلی به خارج را در دست مطالعه دارد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي، "جبار اللعيبي" در بيانيه اي كه در پايگاه هاي خبري عراق منتشر شد، اعلام كرد: يك كميته عالي به رياست معاون امور استخراج اين وزارتخانه مامور مطالعه و بررسي كامل اين پروژه كه استان ها و شهرهاي عراق را به يك شبكه فراگير خطوط انتقال مشتقات نفتي متصل مي كند، شده است.. وي افزود: با هدف تسريع در تهيه نقشه راه مناسب جهت اجراي اين پروژه، مقرر شد اين كميته پيشنهادات خود را اواخر ماه جاري ارائه كند. وزير نفت عراق افزود: اين كشور به شدت نيازمند يك شبكه فراگير از خطوط انتقال مشتقات نفتي در نقاط مختلف كشور و نيز مخازن و ايستگاه هاي پمپاژ در شهرهاي اصلي براي نيازهاي كنوني است. اللعيبي گفت كه وزارت نفت در صدد ايجاد تعدادي خط لوله انتقال نفت خام و مشتقات نفتي به كشورهاي همجوار است. بر اساس اين گزارش، تنها لوله نفت فعال عراق درحال حاضر خطي است كه كردستان عراق به سواحل مديترانه اي تركيه را مرتبط مي سازد. ساير خط لوله هاي بزرگ عراق در جريان جنگ و بحران هاي دهه هاي اخير مسدود و يا تخريب شده است. از اين خط لوله ها در گذشته براي پمپاژ نفت خام عراق از طريق سوريه به لبنان و تركيه بدون عبور از كردستان عراق و سواحل درياي سرخ از طريق عربستان استفاده مي شد. عراق در اوايل ماه جاري ميلادي نيز اعلام كرده بود براي ايجاد خط لوله انتقال نفت به ايران درحال برنامه ريزي است. عراق كه چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را دارا است و دومين صادرت كننده بزرگ نفت در اوپك به شمار مي رفت، بر اثر بحران هاي چند دهه اخير بر اثر كاهش قيمت جهاني نفت متحمل خسارت هاي شديدي در پيكره اقتصاد نفت محور، زيرساخت هاي نفتي و نيز سهم صادراتي خود شده است. بر اساس آخرين اعلام شركت بازاريابي نفت عراق از مرز ۳.۵ ميليون بشكه در روز گذشت. بر اين اساس، درآمد عراق از محل صادرات نفت در اين مدت به ۶.۸۳ ميليارد دلار رسيده و متوسط قيمت هر بشكه نفت صادراتي اين كشور در همين مدت نيز ۵۷.۱۹۴ دلار بوده است. وزارت نفت عراق پيشتر اعلام كرده بود كه براي رسيدن به ظرفيت توليد روزانه ۵ ميليون بشكه تا پايان سالجاري ميلادي برنامه ريزي كرده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران