حجت الاسلام والمسلمین ترابی شهرضایی:

در عمل به روایت گاهی اصالت سند اهمیتی ندارد

استاد درس خارج حوزه با بیان این که بسیاری از فقهای گذشته چندین هزار روایت را بدون ذکر سند آورده اند، گفت: در عمل به روایت گاهی اصالت سند اهمیتی ندارد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، نشست علمي «بازپژوهي اعمال مساجد كوفه و سهله» جهت بررسي مستندات اعمال اين دو مسجد بزرگ روز گذشته از سوي معاونت پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت وابسته به حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمين اكبر ترابي شهرضايي استاد درس خارج حوزه علميه در اين نشست با اشاره به اين كه كتاب المزار ابن مشهدي در مورد اعمال مسجد كوفه و سهله اعتبار سندي ندارد و فقها نيز مطالب خود را از ايشان نقل كرده اند، اظهار داشت: ابن مشهدي در قرن پنجم يا ششم است و مرحوم مفيد متقدم از او است، بنابراين با توجه به اين كه مرحوم مفيد خود كتاب المزار دارد، معلوم نيست همه از مشهدي گرفته باشند. وي در ادامه تأكيد كرد: اين مقاله بر اساس يك مبنا در علم اصول يعني وثوق مخبري نوشته شده كه ضرر زيادي به شيعه مي زند در حالي كه مبناي گذشتگان ما در عمل به خبر اصالت خبري بوده است نه مخبري. استاد درس خارج حوزه با بيان اين كه وهابيت هم از اين موضوع سوء استفاده كرده است، اظهار داشت: آنها شيعه را متهم مي كنند كه شما يك روايت قوي نداريد و هرچه داريد ضعيف السند است، در حالي كه ما خودمان اين اشكال را وارد تشيع كرده ايم، چراكه همه روايت كه سند نيست. وي يادآور شد: البته راه طي شده در مقاله بر مبناي وثوق مخبري و اصالت به سند روايات صحيح است ولي به مباني ديگر توجه نشده است و از طرفي اگر اين مطلب را بپذيريم بايد بسياري از ادعيه حتي كتاب صحيفه سجاديه را كنار بگذاريم چون آنها وثوق مخبري ندارند. حجت الاسلام والمسلمين ترابي شهرضايي در ادامه با بيان اين كه ميراث مكتوب شيعه در طول دوران هاي متعدد كم و زياد شده است، ابراز داشت: نمي شود گفت آن چه در مزار و اقبال آمده اشتباه است، چراكه بسياري از كتاب ها به دست ما نرسيده است؛ اصلا اعلام متقدمين مثل مرحوم مفيد و شيخ طوسي برخي اوقات نياز به بحث هاي سندي نمي ديدند. وي در پايان تأكيد كرد: مرحوم صدوق چندين هزار روايت بدون سند مي آورد چون براي آنها پذيرفته شده بوده و ابن مشهدي نيز فردي شناخته شده است؛ تنها پنج نفر از قدما نسبت به خبر واحد يعني علامه حلي، شهيد ثاني، صاحب معالم، صاحب مدارك و مقدس اردبيلي اصالت را به سند مي دهند و از متأخرين مرحوم خويي و شاگردان ايشان هستند، اما ديگران اين گونه نبوده اند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران