مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

پیام تاریخ کربلا مقاومت و ایستادگی مقابل صهیونیسم و استکباراست

روحانیون کاروان ها بین تاریخ گذشته کربلای حسینی وامروز جهان مقایسه تطبیقی داشته باشند زیرا موجب مقاومت وایستادگی در مقابل صهیونیسم و استکبار جهانی می گردد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج در كربلاي معلي ، حجت الاسلام والمسلمين نجفي روحاني مسئول بعثه مقام معظم رهبري در عراق برلزوم پيوند تاريخ ديروز وامروزتأكيد كرد و گفت: تاريخ درحال تكرار است اگر در گذشته يزيد وشمر جنايت وخيانت به بشريت كردند امروزنيز همان راه را صهيونيسم واستكبار جهاني ادامه مي دهد، تنها قالب ها فرق كرده است انديشه وتفكر يكي است. وي كه در جمع روحانيون كاروان هاي اعزامي به كربلاي معلي سخن مي گفت درادامه به سياست فرهنگي بعثه اشاره كرد وگفت: برنامه فرهنگي كاروان ها بايد جذاب و با محتوا باشد زيرا نبايد موجب خستگي و دلزدگي زايرين گردد بلكه بايد از سفر خاطره خوش داشته باشند. وي خاطرنشان ساخت: سخنراني ها بايد با ميزان سطح دانش زايران هم خواني داشته باشد تا بتوانند استفاده كنند. حجت الاسلام والمسلمين نجفي روحاني همچنين با بيان برخي روايات در خصوص انتخاب دوست گفت: به فرمايش پيامبرگرامي اسلام(ص) دراولين گام براي انتخاب دوست بايد كساني را انتخاب كنيد كه با ديدن آنها انسان به ياد خداوند افتاده و به هنگام سخن گفتن آنان به دانش انسان افزوده شود. وي تصريح كرد: از ديگر مسايلي كه براي انتخاب دوست بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه ديدن عمل آنان انسان را به ياد آخرت انداخته و عمل آنها موجب تقويت ايمان شود. حجت الاسلام والمسلمين نجفي روحاني در ادامه سخنان خود همچنين به برخي مسايل شرعي پرداخته و به سئوالات روحانيون حاضر در جلسه پاسخ داد. در ادامه اين نشست همچنين مسئولان فرهنگي و رابطين بعثه مقام معظم رهبري در كربلا معلي ضمن ارايه گزارشي به سئوالات حاضرين در جلسه پاسخ دادند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران