مدیرمرکز لرزه نگاری عراق:

800 پس لرزه در عراق بعد از زلزله کرمانشاه

مدیر مرکز لرزه نگاری عراق گفت که طی کمتر از سه ماه گذشته تاکنون ، از زمان زلزله کرمانشاه در 12 نوامبر 2017 (21 آبان 96) تا به امروز، عراق شاهد 800 پس لرزه بوده است.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي ، هدي عباس حميد گفت: از زمان زلزله كرمانشاه - كه مركز زمين لرزه در 6 كيلومتري مرزهاي شرقي عراق اتفاق افتاد - تا به امروز 800 پس لرزه در مناطق شرقي، شمال و شمال شرقي عراق ثبت شده است. وي اضافه كرد كه برخي از پس لرزه ها بين 3.5 تا حتي 5.4 درجه در مقايس ريشتر بوده است و بيشتر در مناطق شمالي، شمال شرقي از جمله مناطق كلار، حلبچه و سد دربنديخان اتفاق افتاده است. زمين لرزه هاي اخير علت طبيعي دارد هدي عباس در خصوص افزايش پديده زمين لرزه ها در عراق و منطقه از جمله ايران گفت كه آنچه اتفاق مي افتد بخش عمده آن طبيعي و ناشي از فعاليت صفحات تحتاني زمين است و بخشي هم ممكن است ناشي از حفاري هاي غير استاندارد نفتي كه به پوسته زمين آسيب مي رساند باشد. وي اضافه كرد كه در مورد دوم، مركز لرزه نگاري عراق نيازمند تجهيزات پيشرفته است تا بتواند در اين خصوص تحقيق كند اما عموم مناطقي كه در عراق در آن زلزله رخ داده، جزو مناطق فعال از حيث زمين لرزه هستند. مدير مركز لرزه نگاري در مورد منطقه 'الرفاعي' واقع در 80 كيلومتري شمال ناصريه از توابع استان ذيقار در 300 كيلومتري جنوب بغداد گفت كه اين منطقه از حيث طبيعي، جزو مناطق فعال به شمار مي رود اما براي اطمينان صد درصد از تاثيرات حفاري هاي نفتي بر روي پوسته زمين در اين منطقه از جنوب عراق نيازمند، تجهيزات پيشرفته هستيم. به گفته وي، مركز لرزه نگاري عراق در مقايسه با جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار از حيث امكانات بسيار محدود است و تنها 6 مركز لرزه نگاري در عموم عراق دارد كه مركز 'الرطبه' در غرب الانبار در جوار مرزهاي عراق با اردن به دليل شرايط جنگي حاكم بر اين منطقه، فعلا فعاليت آن متوقف شده است. مراكز ششگانه لرزه نگاري عراق در كركوك، بدره (از توابع استان واسط در جوار مرزهاي ايران)، بغداد، موصل، الرطبه و الرفاعي هستند. هدي عباس حميد درباره زمين لرزه اخير در كرمانشاه گفت كه در اسناد مركز لرزه نگاري عراق، زمين لرزه اخير از حيث قدرت (معادل تقريبي 7.10 درجه در مقياس ريشتر) و وسعت آن بي سابقه است. به گفته وي، اين زمين لرزه بخش وسيعي از مناطق شامل لبنان، سوريه، عراق، ايران، كويت و امارات و حتي بخش غربي عراق كه از خط زلزله فاصله دارد، را در برگرفته و چنين زلزله اي با اين وسعت در سابقه لرزه نگاري عراق وجود ندارد.




مطالب مرتبط

نظرات کاربران