آرزویی که پهلوان تختی به آن نرسید

17 دی پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی است. خیلی ها به او لقب پوریای ولی زمانه یا رستم دستان شاهنامه را دادند اما شاید بتوان گفت او نه رستم بود و نه پوریای ولی. او غلامرضا تختی بود.

رضا اميرخاني، نويسنده كشور روز يكشنبه اين هفته (۱۴ آبان ماه) به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به تبريز رفته بود . به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در قسمتي از اين سخنراني اميرخاني گفت: آمدن من در اين جلسات بيشتر به خاطر شنيدن است اگرچه خيلي حرف مي زنم. يك روزي مرحوم جهان پهلوان غلامرضا تختي به دانشگاه تهران رفت، به او گفتند كه حرف بزن. گفت من سخنور نيستم كشتي گيرم، قبول نكردند و ميكروفون را به دستش دادند. مرحوم تختي رفت بالا گفت من آرزويي داشتم كه در دنيا به آن نرسيدم. همه گفتند يعني چه؟ اين همه مدال و المپيك، چه آرزويي داشتي كه به آن نرسيدي؟ گفت: من خيلي آرزو داشتم يكبار بروم حج حاجي بشوم، هر وقت ذي الحجه بود يا مسابقات كشوري بود يا مسابقات جهاني، من هيچ وقت نتوانستم بروم حج. و اين آرزويي است كه مرحوم تختي به آن نرسيدند. من اين آرزو را همواره داشتم كه به حج بروم. هر وقت خيلي دلم براي خانه خدا تنگ مي شود و دلم مي خواهد به حج بروم مي آيم در اين خيابان انقلاب هفت بار دور دانشگاه تهران راه مي روم، من به نظرم هيچ روشنفكر يا اهل فرهنگ ايراني تا به حال اينقدر خوب اميدي را كه داخل دانشگاه ها وجود دارد نگفته است. ما براي اين مي آييم دانشگاه خيلي هايمان در زندگي آدم هاي مايوسي هستيم. مي آييم اينجا اميد جمع مي كنيم و ميبريم منزل. منبع: جهان
مطالب مرتبط

نظرات کاربران