پرداخت تسهیلات به دانشجویان متقاضی سفر به عتبات آغاز شد

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: به منظور تسهیل سفر برای دانشگاهیانی که قصد سفر به عتبات عالیات دارند و همچنین حمایت از این اقدام معنوی و فرهنگی، از ماه ها قبل با تشکیل جلسات با بانک ملت و صندوق رفاه و انعقاد تفاهم نامه، تصمیم بر آن شد تا به دانشگاهیان متقاضی به صورت ویژه وام عتبات عالیات پرداخت شود.

معاون اجرايي و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان گفت: به منظور تسهيل سفر براي دانشگاهياني كه قصد سفر به عتبات عاليات دارند و همچنين حمايت از اين اقدام معنوي و فرهنگي، از ماه ها قبل با تشكيل جلسات با بانك ملت و صندوق رفاه و انعقاد تفاهم نامه، تصميم بر آن شد تا به دانشگاهيان متقاضي به صورت ويژه وام عتبات عاليات پرداخت شود. محمد زارع؛ معاون اجرايي و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان گفت: بر اساس تفاهم نامه اي كه ما بين ستاد و بانك ملت و صندوق رفاه دانشجويان منعقد شده است، تسهيلات عتبات به زائرين دانشگاهي اعطا مي شود. زارع گفت: به منظور تسهيل سفر براي دانشگاهياني كه قصد سفر به عتبات عاليات دارند و همچنين حمايت از اين اقدام معنوي و فرهنگي،از ماه ها قبل با تشكيل جلسات با بانك ملت و صندوق رفاه وانعقاد تفاهم نامه، تصميم بر آن شد تا به دانشگاهيان متقاضي به صورت ويژه وام عتبات عاليات پرداخت شود. وي افزود: سقف پرداخت وام به هر كدام از دانشگاهيان كه از بانك ملت وام بگيرند، براي سفرهاي زميني 10 ميليون ريال و براي سفرهاي هوايي 15 ميليون ريال است كه در اقساط 18 ماهه و بازپرداخت آن بعد از دريافت وام آغاز مي گردد. سقف وام تعيين شده براي دانشگاهيان وزارت علوم كه از صندوق رفاه وام بگيرند، براي مجردين 10 ميليون ريال و براي متاهلين 15 ميليون ريال است و اين وام هيچ گونه كارمزدي ندارد و بازپرداخت اين تسهيلات نيز پس از فراغت از تحصيل است. معاون اجرايي و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان گفت: متقاضيان دريافت تسهيلات بانك ملت بايد با داشتن يك ضامن معتبر به يكي از شعب بانك در سراسر كشور مراجعه كنند.همچنين دانشجويان وزارت علوم تا پايان بهمن ماه مي توانند نسبت به ثبت تقاضاي وام در سامانه صندوق رفاه دانشجويان اقدام و مدارك لازم را به دفتر صندوق در دانشگاه خود تحويل دهند. وي ادامه داد: دانشگاهيان متقاضي دريافت وام بانك ملت بعد از نهايي كردن ثبت نام در سايت لبيك براي دريافت وام به شعب بانك معرفي مي شوند و نيازي به دريافت معرفي نامه از سايت نخواهند داشت اما دانشجويان وزارت علوم با مراجعه به سامانه جامع عتبات در سايت لبيك مي توانند معرفي نامه براي صندوق رفاه دريافت كنند. زارع گفت: پرداخت اين وام در شعب بانك ملت آغاز شده و تا پايان سال 96 هم متقاضيان فرصت دارند تا براي دريافت اين تسهيلات اقدام كنند. معاون اجرايي ستاد تاكيد كرد:با توجه به شلوغي بانك ها در ايام اسفند ماه به دانشگاهيان توصيه مي شود وام خود را تا پايان بهمن ماه دريافت كنند و از مراجعه به بانك در روزهاي پاياني سال به دليل مشغله زياد شعب، خودداري نمايند. گفتني است؛ اساتيد و كارمندان كليه دانشگاه ها نيز مي توانند با مراجعه به شعب بانك ملت در سراسر كشور نسبت به دريافت تسهيلات عتبات دانشگاهيان اقدام كنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران