آیت‌الله حکیم: زیارت سبب تمسک به سیره ائمه(ع) می‌شود

آیت الله سید محمد سعید حکیم گفتند: زیارت بارگاه های مقدس ما را به یاد اصالت و دینمان انداخته و سبب همبستگی و تمسک به سیره ائمه اطهار(ع) می شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، آيت الله سيد محمد سعيد حكيم از مراجع تقليد نجف اشرف با جمعي از شهروندان استان بصره عراق ديدار و گفت وگو كردند. ايشان در اين ديدار گفتند: مومنان بايد ارتباط خود را با خدا و دين و اعتقادات گسترش دهند چرا كه خداوند ضامن امنيتي است كه هم اكنون از آن بهره مي گيريم. اين مرجع تقليد افزودند: مومنان نسبت به اغواهاي شيطان هوشيار باشند و همواره ايمان به روز قيامت و ثواب و مجازات الهي را به يكديگر يادآور شوند. آيت الله حكيم تصريح كردند: همگان بايد بدانند مقام و جايگاهي كه بدست آورديم به فضل خداوند متعال و مومناني است كه به دفاع از دين و اعتقادات پرداختند. ايشان همچنين مومنان را به صبر و استقامت و اهتمام ويژه به زيارت بارگاه هاي مقدس فراخوانده و اظهار داشتند: زيارت بارگاه هاي مقدس ما را به ياد اصالت و دينمان انداخته و سبب همبستگي و تمسك به سيره ائمه اطهار(ع) مي شود. منبع: ابنا
مطالب مرتبط

نظرات کاربران