نماز جمعه این هفته مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر

خطبه های این هفته نماز جمعه مسجدالحرام توسط صالح بن عبدالله بن حمید و خطبه های نماز جمعه مسجدالنبی توسط صلاح بن محمد البدیر قرائت شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران