فرهنگ پیاده‌روی اربعین حسینی نهادینه شده است

مراسم تجلیل از خادمان و فعالان اربعین حسینی همزمان با شکرانه ختم ۳۰ جزء قرآن کریم با حضور قائم مقام سازمان اوقاف، معاونان و مدیران کل ادارات اوقاف استانها در سازمان اوقاف برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، فعفعفففمراسم تجليل از خادمان و فعالان اربعين حسيني همزمان با شكرانه ختم ۳۰ جزء قرآن كريم با حضور قائم مقام سازمان اوقاف، معاونان و مديران كل ادارات اوقاف استانها در سازمان اوقاف برگزار شد. همزمان با ختم كامل قرآن كريم، مراسم تجليل از خادمان اربعين حسيني با حضور مهندس عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار و از ۲۰ نفر از خادمان و مسئولان موكب هاي اربعين تجليل شد. عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف در اين مراسم گفت: سازمان اوقاف طي چند سال اخيربرابر تدابير نماينده ولي فقيه و رياست سازمان با تمام امكانات در مراسم اربعين حسيني در ايران و عراق حضور يافته و به خادمان حسيني خدمت كرده است. وي تاكيد كرد: فرهنگ پياده روي اربعين حسيني امروز با تدابير مقام معظم رهبري در قالب يك فرهنگ تاثير گذار نهادينه شده است و اين حماسه بزرگ جهاني روزبه روز در حال تقويت وگسترش است. رئيس ستاد اربعين سازمان اوقاف با بيان اينكه اين سازمان در زمينه خدمات رساني به زائران اربعين پيشگام و پيشتاز بوده است تصريح كرد: مردم حضور اوقاف و نقش موقوفات را در مراسم اربعين لمس مي كنند. وي افزود: براساس آخرين آمار و ارقام سامانه جامع بيشترين نيات موقوفات به امام حسين(ع) و عاشورا و عزاداري حسيني اختصاص دارد. عابد با قدرداني از زحمات تمامي فعالان اربعين به ويژه در سطح ادارات اوقاف استانها و شهرستانها تصريح كرد: اين حضور موثر و ارزشمند در مراسم اربعين موجب اعتماد بيشتر مردم به فرهنگ وقف شده است. قائم مقام سازمان اوقاف تاكيد كرد: كاركنان اوقاف در ايام اربعين حسيني با روحيه جهادي در موكب هاي حسيني حضور يافتند و به مردم و به زائران خدمت كردند. وي در ادامه خواستار قدرداني مديران كل استانها از عناصر فعال موكب هاي اربعين در سطح ادارات شد. در پايان اين مراسم با حضور قائم مقام سازمان و معاون فرهنگي و اجتماعي ۲۰ نفر از مديران و مسئولان فعال در موكب هاي اربعين حسيني تج
مطالب مرتبط

نظرات کاربران