"تاریخ حدیث" منتشر شد

تاریخ حدیث، جدیدترین اثر حجت‌الاسلام سید محمدکاظم طباطبایی، رئیس پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث مؤسسۀ دارالحدیث است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مؤسسۀ دارالحديث كتاب "تاريخ حديث" جديدترين اثر محمدكاظم طباطبايي را منتشر كرد. تاريخ حديث»، جديدترين اثر حجت‌الاسلام سيد محمدكاظم طباطبايي، رئيس پژوهشكدۀ علوم و معارف حديث مؤسسۀ دارالحديث است و در مقدمۀ اين كتاب آمده است: «حديث» از آغازين گزارش سنت تا آن زمان كه به منظر ما رسيده است، تاريخي پر فراز و نشيب را پيموده و سرگذشتي ويژه دارد. از يك سو نماد فرهنگي دورۀ حضور است و از سويي نماد تلاش محدثاني كه با آموختن و آموزاندن، خواندن و نوشتن، افزودن و پيراستن و ... اين مجموعه را به آيندگان هديه دادند. تاريخ حديث از منظر ديگر نمايانگر سختگيري و خفقان حاكميت ـ خواه حكومت و خواه خواستۀ عوام ـ نيز هست، همچنان كه گزارشگر تطور و تغيير فرهنگي و اجتماعي در دوره‌هاي متفاوت نيز است. دربارۀ تاريخ حديث نگاشته‌هاي مفيد و شايد متعددي در اختيار باشد كه بيشتر ناظر به تاريخ حديث اهل سنت، تاريخ محدثان و نگاشته‌هاي حديثي است كه گاه به اجمال و گاه به تفصيل به برخي از موضوعات پيش گفته پرداخته‌اند. ويژگي‌هاي تاريخ حديث شيعه، ويژگي‌هاي تاريخ حديث اهل سنت، آثار و فوائد بررسي تاريخ حديث، ويژگي‌هاي حديث در عصر رسول خدا(ص)، شيوه‌هاي نشر حديث در عصر امام حسن(ع) و امام حسين(ع)، شيوه‌هاي نشر حديث در زمان امام سجاد(ع) و ... از جمله موضوعات مطرح شده در فهرست اين كتاب است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران