مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری درعراق:

دانشجویان به دنبال دشمن ستیزی و عدالت خواهی باشند

حجت الاسلام والمسلمین نجفی روحانی در پنجمین گردهمایی دانشجویی برلزوم دشمن ستیزی تاکید و حقیقت زیارت را در بیعت با امام و ستیز با دشمنان عنوان کرد و گفت: استکبار جهانی و صهیونیزم دشمنان اصلی مسلمانان هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي؛ حجت الاسلام والمسلمين نجفي روحاني، در اين ديدار كه با حضور مسؤل ستاد عتبات دانشجويان درسالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبري درعراق برگزارشد با تبيين مفهوم آية الكرسي در سوره بقره اظهار داشت: امام حسين (ع) عروة الوثقاي الهي است و براي نجات از طوفان هاي سهمگين و خطرناك بايد به آن تمسّك جست. وي افزود: تمسّك به امام حسين به دو حركت اساسي كفر به طاغوت و ايمان به خدا نياز دارد و جلوه اين دو در دشمن ستيزي با استكبار جهاني و ايمان به خدا ، پيامبر و امامان معصوم متجلّي مي گردد و پذيرش ولايت فقيه در زمان غيبت امام عصر (عج) در طول عروة الوثقاي الهي قرار دارد. مسئول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري درعراق اضافه كرد : افراد ناآگاه و نيز دشمنان به دنبال آن بوده و خواهند بود كه جريان كربلا را به يك مقطع زماني گذشته اختصاص دهند تا هيچ گونه ارتباطي با امروز و فرداي تاريخ بشريت نداشته باشد ولي بايد توجه داشته باشيم جريان كربلا يك الگوي آزادي بخش و عزت آفرين براي بشريت و فوق زمان و مكان خاّص است. حجت الاسلام والمسلمين نجفي روحاني با اشاره به زيارت عاشورا گفت: دو مطلب مهم لعن بر ظالمين وديگري سلام برپاكان و اولياي الهي دراين يارت نهفته است. وي با تأكيد بر لزوم توّلي و تبّري گفت: با دوستان خدا بايد دوست و با دشمنان خدا كه دشمنان بشريت هستند بايد در ستيز بود بنابراين بايد با ظلم ستيز كرد. نماينده بعثه خطاب به دانشجويان اظهار داشت: بايد روحيه ي عدالت خواهي و ظلم ستيزي را درخود تقويت كنيد و به عنوان سفير حضرت سيد الشهدا (ع) در دانشگاه ، معارف اهل بيت را نشر دهيد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران