افشاگری هیات نظارت بر حرمین شریفین از پشت پرده عملیات حج و عمره

هیات بین المللی نظارت بر حرمین شریفین با انتشار گزارش ماه ژانویه 2018 خود از بروز فساد گسترده در عملیات حج و عمره توسط دولت عربستان خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از ايرنا، در اين گزارش ماهانه به بارز ترين موارد نقض حقوق مسلمانان در انجام آزادانه عبادات خود و ناتواني عربستان در اداره اماكن مقدس اشاره شده است. اين گزارش به باج خواهي هاي سياسي دولت عربستان در برگزاري مراسم حج و عمره ، استفاده از منابر براي اهداف سياسي ، تغيير مكان نماز در مسجد النبي (ص) ، دستگيري عمره گزاران و بازگرداندن آنان به روش هاي غير قانوني ، دريافت ماليات براي انجام عمره و جلوگيري از فعاليت هاي سازمان هانظارتي بر روند انجام عمره اشاره دارد. گزارش هيات بين المللي نظارت بر اماكن مقدس همچنين به برخي شكايات عمره گزاران با تابعيت هاي مختلف به ويژه مصري ها ، اردني ها و افريقايي تبارها از نحوه برخورد مقام هاي سعودي با آنها اشاره كرده است. هيات نظارت بر حرمين شريفين به فعاليت هاي خود در ماه ژآنويه ازجمله برگزاري كنگره بين المللي اندونزي با شعار «مراكز اسلامي مقدس در عربستان و نقش دولت هاي اسلامي در اداره و توسعه آن» و صدور بيانيه بين المللي عليه ناتواني عربستان در اداره اماكن مقدس و نابودي اماكن تاريخي و اسلامي و تبديل آن به شهرهاي مدرني كه نشاني از مظاهرا اسلامي ندارد ، اشاره مي كند. هيات نظارت بين المللي بر چگونگي اداره حرمين شريفين اوايل سال 2018 در كشور مالزي اعلام موجوديت و در اولين بيانيه خود تصريح كرد كه تلاش مي كند از بكارگيري اراضي مقدس ومناسك حج براي اهداف سياسي جلوگيري كند. اين هيات همچنين تلاش مي كند جلوي تك روي عربستان در مديريت اماكن مقدس را بگيرد به گونه اي كه بر سلامت حجاج و عمره گزاران تاثير منفي نگذارد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران