به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

«رویدادهای تاریخ اسلام» منتشر شد

کتاب «رویدادهای تاریخ اسلام» سومین جلد از دایره المعارف تاریخی در ۶۰۰ صفحه منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، كتاب «رويدادهاي تاريخ اسلام»، جلد سوم دايره المعارف تاريخي به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر شد. در چكيده اين كتاب آمده است: اثر حاضر شناسه اي از رويدادهاي تاريخ اسلام است كه سير زماني 501 - 750 قمري را پوشش مي دهد. اين كتاب به مهم ترين رويدادهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و عمراني جهان اسلام كه در اين دوره رخ داده، پرداخته و علاوه بر حوادث عصر سوم و چهارم عباسيان، مهم ترين رخدادهاي تأثيرگذار بر جامعه اسلامي مانند جنگ هاي صليبي، حمله مغول و جريان هاي سياسي و نظامي و فرهنگي را بررسي كرده و به مناسب به حكومت هاي مسلمانان در مغرب و اندلس، فاطميان، ايوبيان و مماليك در مصر و ديگر دولت هاي كوچك اشارت نموده است؛ بدان اميد كه طرحي روشن براي شناخت فراگير سير تاريخ اسلام در اين دوران حساس و پرفراز و نشيب فرهنگ و تمدن اسلامي و درنگ در رويدادهاي آن باشد. وقايع هر سال هجري و مقابل آن سال ميلادي در بخشي جداگانه آمده و ميان حوادث تاريخي، سياسي، اجتماعي، عمراني و وقايع نظامي، جنگ ها، كشورگشايي ها و شورش ها تفاوت نهاده شده و از بزرگان درگذشتة هر سال و از خلفا، امرا، رهبران، قهرمانان جنگ ها و فتوحات و از دانشمندان علوم مختلف سخن به ميان آمده است. اين كتاب، نوشته عبدالسلام ترمانيني و ترجمه علي اكبر حجتي و مصطفي شفيعي است كه در 600 صفحه در قطع رحلي منتشر و در پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تهيه شده است و به قيمت 500000 ريال به فروش مي رسد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران