آموزش قرائت نماز (همراه زائر)

ردیف عنوان 1 آموزش قرائت صحیح سوره حمد -1 2 آموزش قرائت صحیح سوره حمد -2 3 آموزش قرائت صحیح سوره حمد -3 4 آموزش قرائت صحیح سوره توحید 5 آموزش قرائت صحیح ذکر رکوع ، سجده ،

رديف عنوان
1 آموزش قرائت صحيح سوره حمد -1
2 آموزش قرائت صحيح سوره حمد -2
3 آموزش قرائت صحيح سوره حمد -3
4 آموزش قرائت صحيح سوره توحيد
5 آموزش قرائت صحيح ذكر ركوع ، سجده ، قنوت و تشهد
6 آموزش قرائت صحيح تسبيحات اربعه و سلام آخر نماز
نظرات کاربران