کوی عشق (عمره دانش آموزی)

ردیف عنوان 1 مدینه شهر خوبان 2 آثار اسلامی شهر مدینه 3 احد، عبرتی از تاریخ 4 مسجد مباهله و دیگر مساجد مدینه 5 یادگاری از امام علی علیه السلام در مدینه 6 اح

رديف عنوان
1 مدينه شهر خوبان
2 آثار اسلامي شهر مدينه
3 احد، عبرتي از تاريخ
4 مسجد مباهله و ديگر مساجد مدينه
5 يادگاري از امام علي عليه السلام در مدينه
6 احرام دانش آموزان
7 ميقات كوي عشق
8 مسجد شجره
9 ورود به كوي عشق
10 مسجد الحرام 1
11 مسجد الحرام 2
12 مشاعر مقدس
13 غار حراء
14 غار ثور
15 مسجد تنعيم
16 اماكن مقدس مكه
17 موزه مكه مكرمه
18 خاتمه
نظرات کاربران