ادعایی دروغین

عالم بزرگ شیعه کاشف الغطاء می‌گوید: وقتی علی علیه السلام  دید که دو خلیفه پیش از او یعنی ابوبکر، عمر، نهایت تلاش خود را برای انتشار کلمه توحید و تجهیز لشکرها و گسترش دامنه فتوحات مبذول داشته‌اند و خودکامگی ننمودند، با آنها بیعت کرد.[1]

عالم بزرگ شيعه كاشف الغطاء مي‌گويد:
وقتي علي عليه السلام  ديد كه دو خليفه پيش از او يعني ابوبكر، عمر، نهايت تلاش خود را براي انتشار كلمه توحيد و تجهيز لشكرها و گسترش دامنه فتوحات مبذول داشته‌اند و خودكامگي ننمودند، با آنها بيعت كرد.[1]
بنابراين، ابوبكر و عمر كلمه توحيد را گسترش دادند و… . با اين حال، چرا شيعيان آن دو را متهم به سردمداري كفر و ارتداد مي‌كنند؟
پاسخ
در اين ادعا به كتاب اصل الشيعة و اصولها صفحة 4 صلي الله عليه و آله  استناد كرده‌ايد در حالي كه با مراجعه و بررسي دقيق صفحه مذكور و فصل مربوط به آن و همچنين فهرست كتاب چنين مطلبي يافت نشد. در نتيجه به عالمان شيعه دروغ بسته‌ايد.
 
[1]. اصل الشيعة و اصولها، ص49.
نظرات کاربران