آداب الحرمین

مجموعه‌ای از شایست‌ها و نشایست‌های حج‌گزاری و زیارت مکه و مدینه آداب جمع ادب و به معنای رسوم و روش‌های پسندیده[1] و در اصطلاح به مفهوم انجام دادن برخی کارهای مستحب و پرهیز از انجام پاره‌ای کارهای مکروه است؛ هر چند برخی چون

مجموعه‌اي از شايست‌ها و نشايست‌هاي حج‌گزاري و زيارت مكه و مدينه
آداب جمع ادب و به معناي رسوم و روش‌هاي پسنديده[1] و در اصطلاح به مفهوم انجام دادن برخي كارهاي مستحب و پرهيز از انجام پاره‌اي كارهاي مكروه است؛ هر چند برخي چون شافعي هر كار مطلوب، خواه واجب و خواه مستحب، را از آداب دانسته‌اند.[2]
 
واژه حرمين* تثنيه حرم به معناي محيط پيرامون مكان‌هاي مقدس است[3] كه به طور خاص به حرم مكي و مدني گفته مي‌شود[4] و هرگاه مطلق به‌كار رود، به معناي حرم مكي است.[5] بر پايه روايات، حدود حرم به فرمان خداوند متعالي و از طريق جبرئيل براي ابراهيم (عليه السلام) مشخص شده[6] و ايشان نشانه‌هايي را براي شناسايي آن نهاده است.[7] با اين حال، مصاديق حدود حرم در روايات و اقوال فقها دچار اختلاف و معمولاً به طور تقريبي معين شده ‌است.[8]
 
مدينه نيز مانند مكه، حرمي معين دارد كه شامل مسجد نبوي و مناطق پيرامون آن مي‌شود و احكام آن در مواردي با حرم مكه تفاوت‌ دارد.[9]
آداب الحرمين به مجموعه‌اي از كارها و پرهيزهاي ناواجب گفته مي‌شود كه زائر براي پاسداشت حرمت اين دو مكان به جا مي‌آورد[10] و در منابع روايي و فقهي از آن‌ها به مستحبات تعبير شده است.[11] هر يك از اعمال حج، خود، آدابي دارد كه به تفصيل در مدخل مرتبط خواهد آمد؛ اما اين‌جا به همه آداب حج و حرمين نگرشي جامع داريم. اين آداب به دو دسته مشترك و اختصاصي تقسيم مي‌شوند.
 
ƒ آداب مشترك: اين دسته از آداب در هر دو حرم مكي و مدني شده و گاه حتي در ديگر مكان‌هاي مقدس شايسته مراعات‌اند.
 
‚1. احترام، فروتني و وقار: اين خصوصيت زائر مسجدالحرام با تأكيد بر پيراستگي از تكبر و خودخواهي به هنگام ورود، در چندين روايات بيان و پاداش آن، آمرزش گناهان شمرده شده است.[12] اين ادب را در حرم پيامبر9 نيز سفارش كرده‌اند.[13] پرهيز از حمل سلاح و آشكار‌كردن آن در مكه و مدينه[14] يكي از مظاهر همين ادب و احترام است. خوابيدن در مسجدالحرام و مسجدالنبي نيز مصداقي از بي احترامي و مكروه شمرده شده است.[15]
 
‚2. طهارت: آراستگي به هر دوگونه طهارت ظاهري و باطني در حرم مكي و مدني مطلوب است. خداوند به ابراهيم و اسماعيل8 فرمود: فرود آييد و پيش از درآمدن به حرم غسل كنيد. و آن دو نيز چنين كردند.[16] درباره حرم پيامبر نيز بر اين توصيه تأكيد[17] و چند غسل مستحب براي هر دو مكان ذكر شده است؛ از جمله: غسل زيارت خانه خدا و نيز ورود به شهر مكه، حرم مكي، خانه كعبه، شهر مدينه، حرم مدني، و مسجدالنبي، و نيز غسل از منزل يا بئر ميمون در محله ابطح پيش از ورود به مسجدالحرام.[18]
 
‚3. بيرون نيامدن در اوقات خاص: بيرون نيامدن از مكه و مدينه در روز جمعه پيش از گزاردن نماز جمعه[19] و نيز بعدازظهر هر روز پيش از خواندن نماز ظهر و عصر، از آداب حرمين است.[20]
 
‚4. گزاردن نمازهاي واجب در حرمين: گزاردن نمازهاي واجب در مسجدالحرام و مسجدالنبي از آداب هر دو حرم است[21]. همچنين تخيير ميان قصر و اتمام، از فضايل ويژه اين دو مكان و حائر حسيني و مسجد كوفه به شمار مي‌آيد.[22]
 
… منابع
اتحاف الزائر: ابن عساكر (م.686ق.)، به كوشش شكري، بيروت، دار الارقم؛ الاحتجاج: ابومنصور الطبرسي (م.520ق.)، به كوشش سيد محمد باقر، دار النعمان، 1386ق؛ احياء علوم الدين: الغزالي (م.505ق.)، بيروت، دار الكتب العربي؛ اعمال الحرمين: علي بن منصور المرهون، دار الهدي، 1422ق؛ الاقتصاد الهادي: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش حسن سعيد، تهران، مكتبة جامع چهل ستون، 1400ق؛ بحار الانوار: المجلسي (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ البحر الرائق: ابونجيم المصري (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ بحرالعلوم: السمرقندي (م.375ق.)، به كوشش محمود مطرجي، بيروت، دار الفكر؛ تاريخ المدينة المنوره: ابن شبّة النميري (م.262ق.)، به كوشش شلتوت، قم، دار الفكر، 1410ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، 1420ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ الثمر الداني: الآبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، المكتبة الثقافيه؛ جامع احاديث الشيعه: اسماعيل معزي ملايري، قم، المطبعة العلميه، 1399ق؛ جامع السعادات: محمد مهدي النراقي (م.1209ق.)، به كوشش كلانتر، نجف، دار النعمان؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، آل البيت عليهم السلام، قم، 1411ق؛ جامع عباسي: العاملي البهائي (م.1031ق.)، تهران، مؤسسه فراهاني؛ الجامع للشرايع: يحيي بن سعيد الحلي (م.690ق.)، به كوشش گروهي از فضلاء، قم، سيد الشهداء، 1405ق؛ جمهرة اللغه: ابن دريد (م.321ق.)، به كوشش رمزي بعلبكي، بيروت، دار العلم للملايين، 1987م؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ الحج و العمرة في الكتاب و السنه: ري شهري، قم، دار الحديث، 1376ش؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخرائج والجرائح: الراوندي (م.573ق.)، قم، مؤسسة الامام المهدي عجل الله تعالي فرجه؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ الرسائل العشر: الطوسي (م.460ق.)، قم، النشر الاسلامي؛ سبل الهدي: محمد بن يوسف الصالحي (م.942ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق؛ صهباي حج: جوادي آملي، قم، اسراء، 1377ش؛ العين: خليل (م.175ق.)، به كوشش المخزومي و السامرائي، دار الهجره، 1409ق.؛ غنائم الايام: ميرزا ابوالقاسم القمي (م.1221ق.)، به كوشش تبريزيان، مكتب الاعلام الاسلامي، 1417ق؛ فرهنگ فارسي: معين (م.1350ش.)، تهران، اميركبير، 1375ش؛ فقه السنه: سيد سابق، بيروت، دار الكتاب العربي؛ القاموس الفقهي لغةً و اصطلاحاً: سعدي ابوجيب، دمشق، دار الفكر، 1419ق؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كامل الزيارات: ابن قولويه القمي (م.368ق.)، به كوشش القيومي، قم، نشر الفقاهه، 1417ق؛ الكشاف: الزمخشري (م.538ق.)، مصطفي البابي، 1385ق؛ كنزالعمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ لغت نامه: دهخدا (م.1334ش.) و ديگران، تهران، مؤسسه لغتنامه و دانشگاه تهران، 1373ش؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ المبسوط: السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ المرشد الي الكتاب المقدس: بيروت، دار الكتاب المقدس ـ مجلس كنائس الشرق الاوسط، 2000م؛ المزار الكبير: محمد بن المشهدي (م.610ق.)، به كوشش القيّومي، قم، النشر الاسلامي، 1419ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت عليهم السلام، 1408ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت عليهم السلام، 1415ق؛ مصباح المتهجد: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، فقه الشيعه، 1411ق؛ المعتمد في شرح المناسك: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، 1410ق؛ معجم الفاظ الفقه الجعفري: احمد فتح‌الله، الدمام، 1415ق؛ معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي، بيروت، دار النفائس، 1408ق؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المقنع: الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي عليه السلام، 1415ق؛ المقنعه: المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ مناسك الحج: السيد محمدرضا الگلپايگاني (م.1414ق.)، قم، دار القرآن الكريم، 1413ق؛ الموسوعة الفقهية الميسره: محمد علي الانصاري، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 1415ق؛ المهذب: القاضي ابن البراج (م.481ق.)، به كوشش مؤسسة سيدالشهداء عليه السلام، قم، نشر اسلامي، 1406ق؛ نزهة الناظر: يحيي بن سعيد حلي (م.689ق.)، به كوشش حسيني و واعظي، نجف، مطبعة الآداب، 1386ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش آغا بزرگ تهراني، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، به كوشش رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛ الوسيلة الي نيل الفضيله: ابن حمزه (م.560ق.)، به كوشش محمد الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق؛ الهدايه: الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادي عليه السلام، 1418ق.
محمود گودرزي
 

[1]. لغت نامه، ج1، ص43؛ فرهنگ فارسي، ج1، ص16، «ادب».
[2]. البحر الرائق، ج1، ص56؛ القاموس الفقهي، ص17؛ معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص22.
[3]. العين، ج3، ص221؛ لغت نامه، ج6، ص7787؛ فرهنگ فارسي، ج1، ص521، «حرم».
[4]. جمهرة اللغه، ج1، ص521؛ لغت نامه، ج6، ص7792، «حرم».
[5]. جواهر الكلام، ج5، ص60؛ معجم لغة الفقهاء، ص178.
[6]. المجموع، ج7، ص462؛ سبل الهدي، ج1، ص201.
[7]. مستدرك الوسائل، ج9، ص367؛ جامع احاديث الشيعه، ج10، ص111.
[8]. الحج و العمرة في الكتاب والسنه، ص51-55.
[9]. تذكرة الفقهاء، ج7، ص380؛ جامع المقاصد، ج3، ص277.
[10]. نك: الموسوعة الفقهية الميسره، ج1، ص85.
[11]. الكافي، ج4، ص401؛ وسائل الشيعه، ج9، ص314-332؛ مستند الشيعه، ج13، ص342.
[12]. الكافي، ج4، ص401؛ وسائل الشيعه، ج9، ص321.
[13]. اتحاف الزائر، ص109.
[14]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص252؛ وسائل الشيعه، ج9، ص358-359.
[15]. غنائم الايام، ج2، ص242؛ تاريخ المدينه، ج1، ص37.
[16]. الكافي، ج4، ص202.
[17]. اتحاف الزائر، ص41.
[18]. الرسائل العشر، ص168؛ المجموع، ج8، ص273؛ نزهة الناظر، ص16.
[19]. وسائل الشيعه، ج10، ص426؛ بحار الانوار، ج97، ص132.
[20]. الكافي، ج4، ص543؛ النهايه، ص286؛ الوسيله، ص191.
[21]. اتحاف الزائر، ص30-41؛ بحارالانوار، ج96، ص381؛ جامع عباسي، ص35.
[22]. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص442؛ مصباح المتهجد، ص708؛ وسائل الشيعه، ج5، ص549.
 
نظرات کاربران