إخبار الوَری بأخبار امّ القُری إخبار الوَری بأخبار امّ القُری إخبار الوَری بأخبار امّ القُری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
إخبار الوَری بأخبار امّ القُری إخبار الوَری بأخبار امّ القُری إخبار الوَری بأخبار امّ القُری إخبار الوَری بأخبار امّ القُری إخبار الوَری بأخبار امّ القُری

إخبار الوَری بأخبار امّ القُری

کتابی در تاریخ محلی مکه، نوشته محمد بن عمر بن سالم مکّی (859ـ917ق.)   به گزارش زرکلی، این کتاب از آثار گمشده تاریخ محلی مکه است که از سال 872ق. تا سال وفات نویسنده را ‌گزارش ‌کرده است. محمد بن عمر بن ابی‌بکر بن عبداللطیف بن سالم

كتابي در تاريخ محلي مكه، نوشته محمد بن عمر بن سالم مكّي (859ـ917ق.)

 

به گزارش زركلي، اين كتاب از آثار گمشده تاريخ محلي مكه است كه از سال 872ق. تا سال وفات نويسنده را ‌گزارش ‌كرده است. محمد بن عمر بن ابي‌بكر بن عبداللطيف بن سالم مكّي كتاب را در دو جلد نگاشته و موضوع كتاب او، وفيات و رخدادهاي مكه بوده است.[1]

 

به رغم كوشش كتاب‌شناسان مكه، از زندگي و شرح حال ابن سالم آگاهي در دست نيست، جز آن چه زركلي از نسخه خطّي السنا الباهر نوشته جمال الدين محمد شلّي (م.1093ق.) گزارش كرده است.[2] عزّ بن فهد (م.922ق.)، از اريخ‌‌نگاران و رجال‌شناسان هم‌روزگارش، نيز شرح حال او را در كتاب بلوغ القري نياورده است.[3]

 

… منابع

الاعلام: الزركلي (م.1396ق.)، بيروت، دار العلم للملايين، 1980م؛ معجم المؤلفين: عمر كحّاله، بيروت، دار احياء التراث العربي ـ مكتبة المثني؛ التاريخ و المورخون بمكه: محمد الحبيب الهيله، مكه، مؤسسة الفرقان، 1994م.

 

ابراهيم احمديان

 

 
[1]. الاعلام، ج6، ص315؛ معجم المؤلفين، ج11، ص78.

[2]. الاعلام، ج6، ص315؛ التاريخ و المورخون، ص170.

[3]. التاريخ و المورخون، ص170.

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران