جدال داغ فقهی در عربستان: آیا زنان می‌توانند به زیارت قبور بروند؟

درخواست هایی در مورد دادن اجازه به زنان برای زیارت قبور، جدال فقهی گسترده ای را برانگیخته است و موافقان با این مساله در شبکه های اجتماعی سعودی بحث و مناقشه ای تحت عنوان«باید به زنان اجازه زیارت قبور بدهیم» به راه انداخته اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، روزنامه عكاظ چاپ رياض نوشت: درخواست هايي در مورد دادن اجازه به زنان براي زيارت قبور، جدال فقهي گسترده اي را برانگيخته است و موافقان با اين مساله در شبكه هاي اجتماعي سعودي بحث و مناقشه اي تحت عنوان«بايد به زنان اجازه زيارت قبور بدهيم» به راه انداخته اند. اين روزنامه در ادامه آورده است: اين جريان زماني به اوج خود رسيد كه برخي فقهاي سعودي از اين امر حمايت كرده و يكي از قضات سابق عضو مجلس شوراي سعودي به نام عيسي غيث بر مجاز بودن زيارت قبور براي زنان، با حفظ شروط و نفي موانع تاكيد كرد. غيث در حساب توئيتر خود در اين باره نوشت: اميدوارم با رعايت ضوابطي دقيق كه مصلحت عمومي را رعايت كرده اين اجازه به زودي به زنان داده شود، تا ضرري كه محروميت زنان از حضور در مراسم دفن نزديكانشان دارد، برطرف شود. يكي از كارشناسان مسائل زنان در دانشگاه «حائل» عربستان، در اين باره مي گويد:«اكثر علما و فقها زيارت قبور را براي زنان جايز مي دانند و در اين مورد تفاوتي بين زنان و مردان قائل نيستند». در مقابل، به گفته عضو هيئت علماي بزرگ رياض سخنان افرادي كه نظر علما و فقها در اين باره را «مباح» ذكر مي كنند، كذب محض است و علما در اين رابطه قائل به جواز زيارت قبور براي زنان نيستند. وي با استناد به سخني از پيامبر (ص)، اين مساله را حرام شمرده و سوال مي كند:«پس چطور كسي مي تواند قائل به جواز زيارت قبور براي زنان شود؟» منبع: انتخاب
مطالب مرتبط

نظرات کاربران