خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند
خطیب بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی:

انبیا برای جاری شدن عفاف و حجاب تلاش کرده‌اند

مسئله عفاف و حجاب مسئله ای وضعی و قراردادی نیست که بتوانیم آن را لغو و یا نادیده بگیریم، بلکه یک تکلیف شرعی است که همه علما و انبیای الهی برای جاری شدن آن در جامعه هزینه کردند.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي، سخنران بعثه مقام معظم رهبري در جمع زائرين و اساتيد حوزه علميه در صحن مطهر حرم حضرت سيد الشهدا، با اشاره به هنجارشكني هاي أخير در كشور بر وجوب و نقش حجاب در بالندگي جامعه تأكيد و افزود: پيامبران الهي و معصومين (ع) در كنار رسالت سنگين خود، در سخت ترين شرايط نيز از توصيه به حيا،عفاف و حجاب فروگذاري نكردند. حجت الاسلام و المسلمين دكتر پورموسوي، خطيب بعثه مقام معظم رهبري، با اشاره به جايگاه حضرت فاطمه(س) از زبان قرآن و آيه مباهله و ديدگاه علما و ائمه حديث و تفسير و حتي علما و ائمه حديث و تفسير اهل سنت نظير ابن منذر، تِرمُذي، حاكم نيشابوري، جلال الدين سيوطي جايگاهي رفيع ارزيابي كردند و افزودند كه فضائل حضرت زهرا بر همگان آشكار و شيعه و سني بر فضايل حضرت زهراي مرضيه صحه گذاشتند. حجت الاسلام و المسلمين پورموسوي در ادامه به درسي از مكتب حضرت زهرا(س) در زمينه عفاف و حجاب اشاره و گفتند كه مسئله حيا آن قدر مهم است كه به عنوان سپر حفاظتي دين محسوب مي شود و آن طور كه از برخي احاديث و روايات بر مي آيد؛ بي حيايي معادل بي ايماني تفسير شده است: ايمان ندارد، كسي كه حيا ندارد؛ پيامبر اكرم(ص) نقل به مضمون مي فرمايند اگر گفتار 124 هزار پيغمبر را در يك جمله بيان كنيم آن همين مسئله حياست و كسي كه حيا ندارد همه كاري انجام مي دهد. وي در دامه با نقد كم توجهي به مسئله عفاف و حيا در جامعه و هنجارشكني هاي أخير در زمينه عفاف و حجاب از سوي برخي از افراد، گفتند كه همه ما نسبت به دين خدا مسئوليم و مسئله عفاف و حجاب موضوعي عرفي و امروزي نيست كه آن را لغو و يا ناديده بگيريم، بلكه همه علما و انبياي الهي براي آن هزينه كردند. امام حسين(ع) در شب عاشورا در ميان آن همه مصائب توصيه به عفاف و حيا را فراموش نكرد. اگر امروز مي گوييم «اي كاش ما هم با آنها بوديم و به رستگاري بزرگي مي رسيديم.» بايد به ياد داشته باشيم همه روزها عاشورا و همه زمين‌ها كربلاست... ما امروزه در برزخ ميان حق و باطل گرفتار شده ايم، انتخاب امروز ما انتخاب ميان يزيد و امام حسين و انتخاب ميان حق و باطل است، پس بنگريم به رفتار و كردار خود و ببينيم در كدام دسته قرار داريم.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران