نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر

نماز جمعه مسجدالحرام و مسجدالنبی تصاویر

نماز جمعه این هفته مسجدالحرام به امامت صالح بن عبدالله بن حمید و نماز جمعه مسجدالنبی به امامت عبدالله بن عبدالرحمن البعیجان برگزار شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران