دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام

دانستن، توانستن و خواستن سه شرط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام

حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی سه شرط دانستن، توانستن و خواستن را از شروط اصلی تصدی مسئولیت در اسلام ذکر کرد و گفت: هم کسانی که بدون تخصص پستی را قبول می کنند و هم کسانی که با علم، پست های تخصصی را به افراد فاقد صلاحیت واگذار می کنند، خائن هستند.

به گزارش خبرنگار پايگاه ازلاع رساني حج از كربلاي معلي، حجت الاسلام و المسلمين راشد يزدي، خطيب بعثه مقام معظم رهبري در كربلاي معلي، در جمع زائران و مشتاقان اهل بيت در سرداب حرم حضرت أبالفضل(ع)، راستگويي و امانتداري را دو خصلت انسان هاي مؤمن برشمرد و افزود: پيامبر اكرم مي فرمايند: كسي كه دو صفت دروغ و خيانت را داشته باشد، اگر نماز هم بخواند و روزه هم بگيرد، منافق است. خطيب بعثه مقام معظم رهبري در ادامه با اشاره به آيه 11 سوره رعد اضافه كرد: سرنوشت هيچ ملتي با تغييرات ظاهري عوض نمي شود و همانطور كه خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است: "سرنوشت هيچ ملتي عوض نمي شود مگر اينكه ماهيت آن ملت عوض شود و اين به معناي انقلاب دروني در افراد يك جامعه است". اين استاد اخلاق در ادامه با اشاره به حديثي از پيامبر اكرم، راستگويي، امانتداري، حسن خلق و پاكدامني را از صفات انسان هاي مؤمن برشمرد و گفت: يكي از مصاديق امانتداري، تصدي امور خلق است كه در اسلام سه شرط دانستن، توانستن و خواستن براي تصدي امري از امور خلق ذكر شده است و كسي كه هر يك از اين سه شرط را نداشته باشد و پستي را قبول كند، خائن است و اگر مسئولي بدون رعايت اين شروط، فردي به كار گمارد، او نيز خائن است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران