سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است
سفیر کانادا در عراق:

امام علی(ع) نمونه یک انسان کامل و الگویی برای همه ادیان است

سفیر کانادا در عراق در اولین بازدید خود از صحن و سرای مقدس حرم حضرت علی(ع) گفت: امام علی نمونه یک انسان کامل و معیار فضیلت همه ادیان است.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، اندرو ترنر سفير كانادا در عراق در بازديد از صحن مطهر حرم حضرت علي(ع)، گفت: امام علي (ع) الگوي انسانيت و معيار فضيلت همه اديان است و من به نمايندگي و احترام مسلمانان كانادا، افتخار مي كنم كه وارد اين مكان مقدس شدم. وي گفت: مطمئناً امام علي(ع) شخصيت و جايگاه والايي نزد مسلمانان دارد، اما اين بدان معنا نيست كه فقط به مسلمانان تعلق دارد، بلكه مرقد ايشان يك نماد مذهبي براي همه اديان است و بارها مشاهده كردم كه افرادي از ساير اديان به زيارت اين مكان مقدس مي آيند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران