مجلس شورای سعودی، تغییر زمان اذان عشا را بررسی می‌کند

ارائه کنندگان این طرح می گویند در شهرهای بزرگ به دلیل مسافت های طولانی، ادای دو نماز مغرب و عشاء دشوار است مغازه دارها نمی توانند همزمان با نماز عشاء، مغازه هایشان را ببندند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، قرار است مجلس شوراي عربستان سعودي روز سه شنبه طرحي را كه از سوي 25 تن از نمايندگان اين مجلس براي تمديد وقت اداي نماز مغرب و تاخير اذان عشاء ارائه شده بررسي كند. كميته امور اسلامي و قضايي مجلس شورا نيز اين طرح را پذيرفته است. به موجب اين طرح اذان عشاء در شهرهاي بزرگ، دو ساعت پس از اذان مغرب پخش مي شود يعني درست همان برنامه اي كه در ماه مبارك رمضان اجرايي مي گردد. ارائه كنندگان اين طرح مي گويند در شهرهاي بزرگ به دليل مسافت هاي طولاني، اداي دو نماز مغرب و عشاء دشوار است مغازه دارها نمي توانند همزمان با نماز عشاء، مغازه هايشان را ببندند. مخالفان اين پيشنهاد معتقدند كه چنين مسأله اي جاي جدل و كنكاش نداشته و مجلس شورا حق تعديل و بررسي امور ديني را ندارد. البته اين طرح حامياني هم كسب كرده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران