مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

 رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

رفع عیوب باطنی و اخلاقی مقدم بر رفع عیوب ظاهری است

حجت الاسلام و المسلمین نجفی روحانی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی کارکنان، رفع و پوشاندن عیوب باطنی و اخلاقی را مهمتر از رفع عیوب ظاهری برشمرد و گفت: همه انسان ها نسبت به عیوب ظاهری خود حساس هستند و تلاش می کنند آنها را رفع نمایند اما نسبت به رفع عیوب باطنی خود که ماندگارتر و پایدارتر هستند مقاومت نشان میدهند.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي، مسئول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق در نخستين جلسه هماهنگي و هم انديشي سال 1397 ، ضمن توصيه كاركنان به تقويت روحيه انتقاد پذيري، گفت: در اسلام بسياري از آيات الاحكام به اخلاق برميگردد و بر اخلاق و زيست اخلاقي تاكيد فراواني شده است؛ به گونه‌اي كه پيامبر گرامي هدفِ بعثت و نتيجه رسالت خود را اكمالِ مكارم اخلاق بيان كرده‌اند. حجت الاسلام و المسلمين نجفي روحاني در ادامه رفع و پوشاندن عيوب باطني و اخلاقي را مهمتر از رفع عيوب ظاهري برشمرد و گفت: همه انسان ها نسبت به عيوب ظاهري خود حساس هستند، تلاش مي كنند آنها را رفع نمايند اما نسبت به رفع عيوب باطني خود كه ماندگارتر و پايدارتر هستند و در قيامت انسان با آنها محشور مي شود مقاومت نشان ميدهند. وي افزود: عيوب انسان هم شامل نقص هاى جسمانى مى شود و هم عيوب غيرجسمانى و همانطور كه وقتى انسان با كسى كه داراى نقص جسمي و ظاهري است مواجه مى شود، بايد به جاى تحقير وى، خدا را شكر كند كه او را از اين عيب و نقص حفظ كرده است؛ در امور اخلاقى و دينى نيز اين نكته مصداق دارد; اگر با كسى مواجه شديم كه صفت اخلاقى ناپسندى دارد بايد اولا، خدا را شكر كنيم كه آن گونه نيستيم و ثانياً، براى او دعا كنيم كه خدا آن نعمت را به او نيز ارزانى دارد. مسئول دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در ادامه با تشريح نظام اجر و مجازات در اسلام، گفت: عيوب ظاهري چون اكتسابي نيست قابل مدح و ذم نيست اما صفات اخلاقي چون اكتسابي است براي آن اجر و مجازات در نظر گرفته مي شود و لذا تربيت دينى اقتضا مى كند كه انسان ابتدا عيوب خودش را بشناسد و آنها را رفع كند و همانطور كه انسان جلوي آينه قرار ميگيرد تا عيوب ظاهري خود را برطرف نمايد بايد در صفات اخلاقي نيز بايد ائمه معصوم را آيينه خود قرار دهد و كمال اخلاقي خود را با آنها بسنجد. حجت الاسلام و المسلمين نجفي روحاني در پايان از همدلي و همكاري همه كاركنان در اجراي برنامه هاي فرهنگي تشكر كرد.
نظرات کاربران