بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین

پژوهش حاضر به قلم هاشم اندیشه درباره بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین در شماره 101 فصلنامه میقات حج به چاپ رسیده است.

چكيده به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، نوشتة حاضر با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش توصيفي ، به تحليل و بررسي تطبيقيِ شفاعت از منظر آيات و روايات و دانشمندان فريقين پرداخته است. رحمت و بخشش الهي، مستقيماً به انسان نمي‎رسد، بلكه هر نعمتي، از راه‎هاي خاصّي نصيب آدمي مي‎شود. همان­طور ‌كه در اين جهان نيز، مثلاً رزق، از راه كار كردن به ما مي‎رسد. يكي از راه‎هاي نزول رحمت الهي شفاعت است؛ آن هم شفاعتي‌كه خداوند اجازه دهد؛ زيرا اگر خدا نخواهد، شفاعتي در كار نيست. مهم‌ترين مؤلفه دريافت شفاعت نيز قابليت يافتن براي آن است؛ يعني آدمي، خود ‎بايد مقدماتي را فراهم كند تا شايستة نجات شود. ما در اينجا نخست به تعريف شفاعت در لغت و اصطلاح پرداخته‌ايم و سپس اقسام آن را ذكر كرده‌ايم. در ادامه نيز به ذكر شفاعت در آيات و روايات پرداخته و در انتها شفاعت را از منظر دانشمندان فريقين تحليل و بررسي كرده‌ايم. نتيجه گيري رحمت و بخشش الهي، به‌طور مستقيم به انسان نمي‌‎رسد؛ بلكه هر نعمتي، از راه‎هاي خاصّي نصيب آدمي مي‌‎شود.‌‌ همان طور‌كه در اين جهان نيز؛ مثلاً رزق، از راه كار كردن، و رحمت الهي، از طريق خدمتِ به مردم و بندگي كردن، به ما مي‌‎رسد. يكي از راه‎هاي نزول رحمت الهي نيز‌‌ همان شفاعت است؛ آن هم شفاعتي ‌كه خداوند اجازه دهد. مهم‌ترين چيز براي شفاعت، قابليّت يافتن براي آن است و آدمي، خود ‎بايد مقدماتي فراهم كند ‌كه شايستگي نجات را پيدا كند؛ زيرا اگر خدا نخواهد، شفاعتي در كار نيست. كليدواژه‌ها شفاعت؛ آيات؛ روايات؛ دانشمندان فريقينبراي مشاهده كامل مقاله روي فايل مقابل كليك كنيد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران