انحرافات وهابیت در توحید صفات

پژوهش حاضر به قلم مهدی نکوئی سامانی درباره انحرافات وهابیت در توحید صفات در شماره 101 فصلنامه میقات حج به چاپ رسیده است.

چكيده به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، وهابيت داعية توحيد و مبارزه با شرك را دارد و با شعار دفاع از توحيد، افكار و عقايد نادرست خود را به مسلمانان القا مي‌كند، بايد ديد كه آيا آنان درك و تفسير درستي از توحيد ذات و صفات و توحيد افعالي و عبادي دارند يا خير؟ نوشتار حاضر پس از گزارش ديدگاه وهابيت در باب توحيد صفاتي، مهم‌ترين اشكالات و انحرافات ديدگاه آنان در خصوص توحيد صفات را بررسي نموده و اثبات مي كند كه وهابيان، با توجه به مبنا و روشي كه در فهم قرآن و روايات دارند، فهم و تفسير درستي از حقايق و معارف عميق دين؛ از جمله توحيد ذاتي و صفاتي ندارند و در واقع، از درك و اثبات توحيد حقيقي و تنزيهي عاجزند و از سخنان و ديدگاه­هاي آنان توحيد حقيقي و قرآني استنتاج نمي‌شود و در بحث توحيد صفاتي، گرفتار سه مشكل تناقض، تعطيل و تجسيم‌اند. اين مدعا با ارائة شواهد كافي از اقوال آنان در باب توحيد صفات و همچنين با تحليل مباني فكري آنان اثبات شده است. نتيجه‌گيري اصل توحيد، در قرآن و سنت پيامبر9 به روشني تبيين شده و هر مسلماني بايد توحيد را از اين منابع زلال بگيرد، ولي وهابيت با توجه به مبنا و روشي­كه در فهم نصوص ديني و به­ويژه در بحث صفات الهي دارند، در فهم و تفسير توحيد ذات و صفات، از قرآن و سنت دور افتاده‌اند و خدا را با اوصافي­كه محكمات قرآن و سنت معرفي مي‌كند، نمي‌شناسند؛ خدايي­كه قرآن معرفي مي‌كند «احد» و «صمد» است و كفو و نِدّ و شريك ندارد؛ حيّ و قيوم و بي‌نياز است؛ از هرگونه عيب و نقص و شباهت به مخلـوقات مبرّا و منزّه است و واجب‌الوجود و واجد همة صفات كمال است. چنين موجودي به هيچ وجه نمي‌تواند جسم باشد يا به صفات جسماني متصف شود و صفات مخلوقات؛ مانند وجه، دست، پا، چشم، آمدن و نزول و قابل ديدن را داشته باشد. لازمة اثبات توحيد حقيقي و صرف، منزه دانستن ذات خدا از جسم و صفات و عوارض جـسم است. براي او مانندي نيست. شـنـونـده و بينا است؛ محدود و محسوس نيست؛ قابل جست‌وجو و لمس نمى‌باشد؛ حواس، او را درك نمى‌كنند؛ چيزى بر او محيط نيست. جسم و صورت و نقش و خط و حد ندارد. اصلي‌ترين ركن اعتقادي اسلام، توحيد است (توحيد در ذات، توحيد در صفات، توحيد در افعال) و لذا هر مسلماني بايد تلاش كند تا در خصوص توحيد، معرفتي كامل و راسخ‌ داشته باشد. توحيد حقيقي و قرآني، باور به يگانگي خدا در ذات و صفات و افعال و شايستگي پرستش است و اينكه { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ * لا تُدْرِكُهُ الأَْبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الأَْبْصارَ}، {هُوَ الأَْوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ}. اما مع‌الأسف وهابيون خداوند را داراي اوصاف جسماني دانسته و اوصاف مخلوقات را به او ـ جلّ و علاـ نسبت داده‌اند و مي‌پندارند كه خداوند داراي اعضا و جوارح است و روي عرش نشسته و مثل انسان، پاهايش را روي يكديگر انداخته و در سبزه‌زارها قدم مي‌زند. و اكثريت قاطع مسلمانان را به جرم اعتقاد نداشتن به چنين اباطيلي تكفير مي­كنند. كليدواژه‌ها توحيد ذات؛ توحيد صفات؛ وهابيت؛ سوء فهم؛ تجسيمبراي مشاهده كامل مقاله روي فايل مقابل كليك كنيد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران