دیدار هیئت حج افغانستان از کتابخانه آیت الله مرعشی تصاویر

بازدید از میراث گرانبهای مرجع فقید شیعه، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و آشنایی با نحوه جمع آوری آثار به ویژه نسخ خطی آن از دیگر برنامه‌های هیات عالی رتبه وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری افغانستان بود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران