ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت» ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت» ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت» بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت» ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت» ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت» ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت» ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت»

ارتباط تفسیری «مقام محمودِ» پیامبر(ص) با «شفاعت»

«مقام محمود» در تفاسیر شیعه، مقامی است که در نهایت تمام مقامات پیامبر(ص) را باید در آن جستجو کرد و این مقام، جایگاهی است­که از میان تمام انبیا و اوصیای الهی تنها رسول الله(ص) لیاقت و شایستگی احراز آن را دارند و به سبب این مقام است که آن حضرت سیادت و سروری بر تمام خلایق را در روز قیامت دارند و جایگاه و زمان ظهور این مقام و منزلت در روز رستاخیز برای همگان از اولین و آخرین می‌باشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مقاله « ارتباط تفسيري «مقام محمودِ» پيامبر(ص) با «شفاعت» به قلم هاشم انديشه در صدو يكمين شماره فصلنامه ميقات حج به چاپ رسيد. وجود مبارك پيامبرخدا كه علت غايي وجودِ عالم هستي است، پس از حق تعالي برترين و مهم­ترين موضوع براي شناخت در عالم وجود است؛ به­گونه‌اي كه شناخت اين شخصيت عظيم الشأن، يكي از راههاي خداشناسي قلمداد شده است. اكنون آنچه پيش­روي شماست، تلاش وكاوشي در راستاي پرداختن به «مقام محمود» پيامبرخدا(ص) است. در اين نوشته، ابتدا به مقام محمود در لغت و اصطلاح مي­پردازيم و آنگاه، مقام محمود در آيات و روايات را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در انتها مقام محمود در تفاسير شيعه و سني را به بررسي و پژوهش مي­گذاريم. در نتيجه گيري مقاله مي خوانيم: 1. «مقام محمود» جايگاهي ستوده و منزلتي والاست كه در نتيجة تهجد حضرت محمد9 به ايشان عنايت شده است. 2. روايات اسلامي كه به صورت متواتر دربارة آية (عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً
مَحْمُوداً) (اسراء: 79) وارد شده است، در توضيح آيه مي‌گويد: مقصود از «مقام محمود» همان شفاعت است. 3. «مقام محمود» در تفاسير شيعه، مقامي است كه در نهايت تمام مقامات پيامبر(ص) را بايد در آن جستجو كرد و اين مقام، جايگاهي است­كه از ميان تمام انبيا و اوصياي الهي تنها رسول الله(ص) لياقت و شايستگي احراز آن را دارند و به سبب اين مقام است كه آن حضرت سيادت و سروري بر تمام خلايق را در روز قيامت دارند و جايگاه و زمان ظهور اين مقام و منزلت در روز رستاخيز براي همگان از اولين و آخرين مي‌باشد. 4. اكثر مفسران اهل سنت در تفسير «مقام محمود» گفته‌اند در حقيقت بارزترين مصداق اين مقام؛ يعني شفاعت عظماي حضرت رسول(ص) مي‌باشد؛ البته برخي نيز اعطاي لواي حمد و قرارگرفتن آن حضرت(ص) در بهترين مكان در عرش خدا را مقام محمود دانسته‌اند كه اين دو نيز از ويژگيهاي اين مقام مي‌باشد. براي مشاهده متن كامل مقاله اينجا را كليك كنيد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران